Agro

Vergroeningseis vanggewassen: hier moet je op letten

08 jul 2020

De periode van het zaaien van de eerste vanggewassen voor de vergroeningseis, breekt weer aan. Het gaat om de vergroeningseis ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA) in de Gecombineerde Opgave. Hoe zit het ook alweer met het inzaaien van vanggewassen voor de vergroeningseis? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wat is de vergroeningseis?

De vergroeningseis houdt in dat minimaal 5% van de oppervlakte bouwland ingezaaid moet zijn met EA. Dit is inclusief de oppervlakte niet-bouwland, zoals landschapselementen die je wilt inzetten voor EA.

Er zijn 3 categorieën vanggewassen in de algemene lijst:

  • Vanggewassen algemeen (categorie 1)
  • Vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2)
  • Vanggewassen onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3)

Wanneer moet ik de vanggewassen zaaien?

De vanggewassen die onder categorie 1 vallen, moet je uiterlijk 15 oktober hebben ingezaaid. Er is geen datum vastgesteld vanaf wanneer het vanggewas ingezaaid mag worden, maar de instandhoudingstermijn van 8 weken start pas vanaf 15 juli. Eerder inzaaien voegt dus niets toe.

De vanggewassen binnen categorie 2 moet je ook uiterlijk op 15 oktober hebben ingezaaid. De start van de instandhoudingstermijn van 8 weken is niet vastgelegd.

De vanggewassen van categorie 3 moesten vóór 15 mei zijn ondergezaaid. Het hoofdgewas moet uiterlijk 15 oktober zijn geoogst.

Staat de juiste inzaaidatum in de Gecombineerde Opgave?

Bij het invullen van de Gecombineerde Opgave moest je een verwachte inzaaidatum invullen (oogstdatum bij categorie 3). Vanaf deze datum start de instandhoudingstermijn. De werkelijke inzaaidatum kan van de opgegeven datum afwijken. Als dit het geval is, moet je dit corrigeren in de Gecombineerde Opgave.

Let wel op. Je kunt geen datum in het verleden opgeven. Meld de daadwerkelijke inzaaidatum dus zo snel mogelijk na het inzaaien (wel uiterlijk 15 oktober).

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruikte zaaizaad?

Je mag het zaaizaad niet behandelen met een gewasbeschermingsmiddel. Ook moet de gebruikte hoeveelheid minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid in de CSAR-rassenlijst zijn. Of er moet voldoende zichtbare bedekking zijn. De aankoopbewijzen en etiketten moet je minimaal 5 jaar bewaren.

Daarnaast gelden er per categorie een aantal specifieke voorwaarden:

  • In categorie 1 moet het zaaizaad een mengsel zijn van minimaal 2 toegestane soorten.
  • In categorie 2 moet je een mengsel van toegestane soorten gebruiken. In dit mengsel moet elke aanwezige soort minimaal 3% van het totale gewicht zijn.
  • In categorie 3 hoef je geen mengsel te gebruiken. Alle soorten gras en vlinderbloemige gewassen zijn toegestaan.

Het vanggewas is gezaaid, en dan?

Meststoffen mag je gebruiken. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan vanaf het moment van de oogst van het hoofdgewas tot en met het einde van de instandhoudingsperiode. Bepaalde vanggewasssen mogen gemaaid of begraasd worden. Voorwaarde is wel dat de grond voldoende bedekt blijft.

Vanggewassen in de categorie 1 en 2 moet je minimaal 8 weken in stand houden. Dit geldt ook voor categorie 3, tenzij je binnen die periode een nieuw gewas als hoofdteelt teelt. Ook mag je in categorie 3 gedurende 8 weken geen gewasbeschermingsmiddel gebruiken, tenzij je inmiddels bent overgestapt op een andere hoofdteelt.

Mag ik nog wijzigingen doorvoeren in mijn type vanggewas?

Je mag van categorie vanggewas wisselen. Ook mag je wijzigen in vanggewas. Als je met de opgegeven vanggewassen al aan de 5% Ecologisch Aandachtsgebied voldoet, dan mag je een ander perceel aanmerken als EA.

De wijzigingen moet je uiterlijk op de dag van inzaaien van het vanggewas doorgeven. Doe dit dus zo snel mogelijk en uiterlijk 15 oktober.

Meer weten?

Wil je meer weten over het inzaaien van vanggewassen? Vul het contactformulier in of neem contact op met een van onze specialisten.