Algemeen

Vaststelling werkelijke omzet TVL en bezwaar NOW 1.0

02 jul. 2021

Heb je over het eerste kwartaal van 2021 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? Dan ontvang je binnenkort een vaststellingsverzoek en moet je actie ondernemen. Heb je de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1.0 aangevraagd en heb je de beslissing ontvangen? Dan kan het zinvol zijn om deze beslissing te laten controleren. We zetten de aandachtspunten voor je op een rij.

Vaststelling TVL Q1

Heb je TVL aangevraagd over het eerste kwartaal van 2021? Dan ontvang je vanaf de tweede helft van juli per mail het vaststellingsverzoek. Hierin kun je de werkelijke omzet doorgeven. Het definitieve subsidiebedrag wordt daarna berekend.

Goed aanleveren? Snellere beslissing!

Vaak is het vaststellingsformulier al door RVO voor je ingevuld. Dit doet RVO met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Het is wel belangrijk om deze gegevens te controleren. Kijk goed naar de genoemde omzet en houdt er rekening mee dat je de omzet die mogelijk niet in de aangifte omzetbelasting staat, wel op moet nemen. Daarnaast is het mogelijk dat de omzet die wél in de aangifte staat, geen omzet is voor de TVL.   

TVL hoger dan € 125.000 

Heb je een TVL aangevraagd van meer dan € 125.000? Dan moet je bij de vaststelling ook een accountantsverklaring bijvoegen. 

Uiterlijk 1 oktober 2021

De uiterste deadline om de TVL van het eerste kwartaal van 2021 vast te stellen, is 1 oktober 2021. Geef de werkelijke omzet uit het eerste kwartaal van 2021 dus uiterlijk op deze datum door.

Bezwaar NOW

Heb je een beslissing NOW 1.0 ontvangen? Controleer dan of de gehanteerde loonsommen correct zijn. Kun je aantonen dat de loonkosten in de referentiemaand niet representatief waren (denk aan bonussen en overuren)? Dan kan UWV deze gelden uit de loonsom filteren. Met een bezwaar kun je mogelijk onterechte vertekeningen in de loonsom tegengaan, wat gevolgen heeft voor de hoogte van de NOW-subsidie.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vaststelling van de TVL of wil je dat wij de NOW 1.0-beslissing die je hebt ontvangen controleren? Neem contact op met je adviseur.