Algemeen

Uitstel mestregels teruggetrokken: wat verandert er?

09 feb. 2023

Er komt geen jaar uitstel voor het telen van vanggewassen op zand- en lössgrond: deze moeten uiterlijk 1 oktober 2023 worden ingezaaid. Ook komt er geen jaar uitstel voor het invoeren van bufferstroken. Landbouwminister Adema moet onder druk van de Europese Commissie de regels gewoon in laten gaan vanaf 2023. Wat betekent dit voor jou?

Mestplaatsingsruimte vervalt

Was je niet van plan om subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan te vragen, dan had je op basis van eerdere berichtgeving een jaar uitstel voor het hanteren van de nieuwe bufferstroken. Bij deelname aan het GLB, speelden de bufferstroken al een rol. Wel zou je de mestplaatsingsruimte op de strook behouden. Die raak je met het terugtrekken van het uitstel alsnog kwijt.

Teeltvrije zones en bufferstroken

En dan zijn er ook nog de teeltvrije zones. Die zijn niet nieuw. Op de teeltvrije zones is het niet toegestaan om meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en de oppervlakte telt niet mee voor de mestplaatsingsruimte. Dat geldt nu ook voor de bufferstroken.

Wat is dan het verschil tussen de bufferstrook en de teeltvrije zone? Wat betreft de voorwaarden zit dit verschil in het gewas dat je teelt op het betreffende oppervlak. Op de teeltvrije zone teel je een ander gewas dan de hoofdteelt (met uitzondering van gras). Daarentegen is het op de bufferstrook toegestaan om hetzelfde gewas als de hoofdteelt te telen.

Daarnaast verschillen de bufferstrook en de teeltvrije zone in breedte. Hoe breed de teeltvrije zone moet zijn is afhankelijk van de teelt, de spuitmethode en het type sloot. Hoe breed de bufferstrook moet zijn is enkel afhankelijk van het type sloot. Je houdt altijd de breedste breedte aan. Is de teeltvrije zone smaller dan de bufferstrook, dan mag je op het deel dat niet overlapt hetzelfde gewas als de hoofdteelt telen.

Hoe breed de teeltvrije zone moet zijn, lees je op de website van de Rijkswaterstaat. De breedte van de nieuwe bufferstroken is door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaald aan de hand van het type sloot. Dit kun je terugvinden in Mijn percelen. Het is aan jou om de bufferstroken in te tekenen, oftewel te scheiden van je percelen, zodat je met de juiste mestplaatsingsruimte rekent. Ben je het niet eens met het bepaalde type sloot, dan kun je dat in de Gecombineerde opgave aangeven.

Samenhang

De minister streeft naar samenhang tussen de teeltvrije zones en de bufferstroken. Je mag verwachten dat we vanaf 2024 alleen nog spreken over ‘bufferstroken’, met een bepaald aantal voorwaarden. Tot die tijd moeten we het doen met bovengenoemde verschillen.

Vanggewas op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar moet je op zand- en lössgrond uiterlijk op 1 oktober een vanggewas inzaaien. Doe je dit niet, dan volgt in het jaar daarop een korting op de stikstofgebruiksnorm.

Een uitzondering wordt gemaakt voor late oogsten en wintergewassen. In dit geval krijg je geen stikstofkorting als je te laat of geen vanggewas zaait. De lijst met de betreffende gewassen vind je op de website van RVO.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het intekenen van de bufferstroken? Of wil je meer weten over het 7e Actieprogramma of het nieuwe GLB? De adviseurs van Countus helpen je graag.