Algemeen

Stikstoftrein dendert gewoon door

08 apr. 2020

Iedereen is in de ban van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding in te dammen. Maar intussen wordt er ook volop doorgewerkt aan het stikstofdossier. We praten je bij.

Uitwerking managementmaatregelen onzeker

In maart schreven we nog dat het erop leek dat minister Schouten de voorgestelde managementmaatregelen van het landbouwcollectief zou gaan overnemen. De minister maakte namelijk bekend dat er geïnvesteerd zou gaan worden in de ontwikkeling en overdracht van kennis over de voorgestelde maatregelen. Ook gaf ze aan hard te werken aan de uitwerking van deze maatregelen met het Landbouw Collectief (LC).

Intussen is het overleg met het LC geklapt. Het ministerie zoekt naar juridische zekerheden en lijkt het eiwitarm voeren uit de Spoedwet aanpak stikstof verplicht te willen stellen. Het LC wil juist dat bedrijven kunnen kiezen uit maatregelen die bij hun bedrijf passen. Het LC heeft het gevoel dat het ministerie haar eigen pad volgt.

Daarnaast zijn het ministerie en het LC het oneens over het inboeken van al gerealiseerde ammoniakreductie. Om verder te kunnen onderhandelen, verwacht het LC een andere houding van de minister.

Wat te doen met een PAS-melding?

Door het afschieten van het PAS, stonden bedrijven met een PAS-melding opeens met lege handen. Het ministerie wil deze meldingen alsnog legaliseren. Hiervoor zoekt ze naar stikstofruimte. Totdat dit geregeld is, willen de meeste provincies niet handhavend optreden. Ondertussen worden provincies juridisch onder druk gezet om wél te gaan handhaven. Het wordt spannend hoe dat gaat uitpakken.

Het wachten op de legalisatie van de meldingen kan voor onzekerheid zorgen. Maar dat is niet altijd nodig. Je vergunde dieraantallen op het moment van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden, geeft soms voldoende stikstofruimte voor je huidige situatie.

Het is de vraag of je dan nog wilt wachten op legalisering van de meldingen. Of dat je liever op voorhand een NB-vergunning aanvraagt. Inventariseer hoeveel zekerheid oude vergunningen jou kunnen bieden. Hoe? Zie ook ons stappenplan.

Subsidieregeling vertraagd

Er komt een subsidieregeling om de emissie van stikstof uit de veehouderij te verminderen. Deze regeling bestaat uit 2 modules. Een innovatie- en een investeringsmodule. De innovatiemodule had begin april beschikbaar moeten zijn, maar deze is vertraagd. Of de investeringsmodule hierdoor ook vertraagd is, moet nog blijken, maar dit is wel aannemelijk.

Voorbereiding gebiedsprocessen loopt door

Ondanks dat het tussen de minister en het LC geklapt is, rijdt de stikstoftrein gewoon door. De provincies zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met de voorbereidingen voor de gebiedsprocessen. Veel gebiedsprocessen worden geïntegreerde processen van verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de verbranding van veen in veeweidegebieden. Wees alert op wat er in jouw gebied gaat gebeuren. De processen kunnen namelijk ook nieuwe kansen creëren voor jouw bedrijf. Lees hierover ook meer in het artikel: Gebiedsgerichte aanpak: wat kan dit voor jou betekenen?

Extern salderen

Om een ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven te voorkomen, had minister Schouten aangegeven het extern salderen te koppelen aan de gebiedsgerichte aanpak. De angst in de landbouw was dat dit nog onvoldoende waarborging zou geven. Met het opkopen van agrarische bedrijven door de provincie Noord-Brabant, is bevestigd dat deze angst terecht is. Momenteel worden er gesprekken gevoerd tussen provincies en het rijk over de verdere invulling van het extern salderen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de stikstofmaatregelen voor jou betekenen? Onze adviseurs helpen je graag!