Algemeen

Welke stikstofmaatregelen gelden voor mij?

17 mrt. 2020

Bedrijven die gewoon door willen boeren krijgen te maken met diverse stikstofmaatregelen. In sommige gevallen vragen deze een aanpassing in de bedrijfsvoering. Waar zet de minister op in? 

3 stikstofmaatregelen voor lagere emissie

Het Landbouw Collectief (LC) heeft in haar plan voor de melkveehouderij 3 managementmaatregelen opgenomen om de stikstofemissie te verminderen. Dit zijn: meer weidegang, minder eiwit in het voer en het toevoegen van water bij het bemesten.

Het LC vindt dat melkveehouders zelf uit deze stikstofmaatregelen moeten kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Het ministerie lijkt deze maatregelen te omarmen, maar zijn hier nog niet zo expliciet over. Wel lijkt het erop dat het ministerie minder keuzevrijheid geeft. Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op kennisontwikkeling- en deling. Ook wordt er gekeken hoe gecontroleerd wordt of dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Het ontwikkelen en delen van kennis

Op verschillende manieren wordt er ingezet op het ontwikkelen en delen van kennis van de genoemde 3 maatregelen. Eén daarvan is het opzetten van een netwerk van pilot- en demobedrijven. Deze bedrijven delen kennis over de maatregelen en er vinden onderzoeken plaats. Daarnaast geven groene hogescholen cursussen en trainingen. Een deel van deze cursussen en trainingen moet nog worden ontwikkeld.

Managementmaatregelen uitvoeren

Bij overeenstemming over het uitvoeren van managementmaatregelen horen ook afspraken hoe deze maatregelen uitgevoerd gaan worden. Want enkel stimuleren door het delen van kennis zal onvoldoende zijn. Er zullen dus ook normen gesteld moeten worden die gecontroleerd gaan worden. De minister wil samen met onder andere het LC uitwerken wat hierin de beste aanpak is. Ze moeten daarbij bepalen of ze het liever publiekelijk of privaat regelen.

Gaat de overheid zich bezighouden met het opzetten van registratiesystemen en het uitvoeren van controles? Of doet de agrarische sector dat zelf? Als de sector het zelf doet, houdt ze de regie meer in eigen handen. Dat maakt dat ze meer invloed hebben op hoe een dergelijk systeem moet worden opgezet. Maar de vraag is of de sector zichzelf wel zo’n systeem op wil leggen.

Emissiearme stallen

Eén van de mogelijkheden om stikstofemissie te verminderen, is het aanpassen van stallen. Systemen die voorkomen dat er ammoniakemissie ontstaat (bronmaatregelen), hebben de voorkeur van de minister. Maar zij realiseert zich dat dit niet altijd kan.

Er komt een subsidieregeling om aanpassingen aan de stal te stimuleren. Namelijk de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Er zitten 2 modules in de regeling. Een investerings- en een innovatiemodule. Voor de komende 10 jaar is er vanuit deze subsidie in totaal € 172 miljoen beschikbaar. De regeling gaat 2 keer per jaar open.

Innovatiemodule

Waarschijnlijk is de innovatiemodule voornamelijk geschikt voor toeleverende bedrijven. De module richt zich namelijk vooral op ontwikkeling en onderzoek van het gebruik van brongerichte management- en stalmaatregelen. Daarbij worden er enkele verbeteringen doorgevoerd in de beoordeling- en erkenningssystematiek. Medio april 2020 gaat de regeling open.

Investeringsmodule voor veehouderijbedrijven

De investeringsmodule is bedoeld voor veehouderijbedrijven. Bedrijven die investeren in al bestaande emissiereducerende-technieken kunnen vanuit deze module ondersteuning krijgen. Later dit jaar gaat de regeling open, de verwachting is in mei of juni 2020. De exacte invulling is nog niet bekend.

Beweiden en bemesten

De commissie Remkes heeft in december 2019 een advies gegeven aan de Tweede Kamer over beweiden en bemesten. De hoofdlijn van dit advies? Voor het beweiden en bemesten is in beginsel geen vergunning nodig. Dat is anders in specifieke situaties. Bijvoorbeeld als akkerbouwgrond in het verleden voornamelijk met kunstmest is bemest en nu juist met drijfmest (omdat een veehouder de grond nu gebruikt). In dit geval is het gebruik namelijk structureel veranderd.

De vraag is of het standpunt dat voor beweiden en bemesten in de meeste gevallen geen vergunning nodig is, standhoudt. Momenteel loopt hierover een rechtszaak.

Meer weten?

Meer weten over de stikstofmaatregelen en hoe jij met je bedrijf erop kunt inspelen? Neem contact op met je ondernemersadviseur.