Algemeen

‘Sloop voor kansen’ in gemeente Dalfsen

22 aug 2018

Lege schuren en stallen met asbestdaken zijn voor veel eigenaren een doorn in het oog. Ook boeren die zijn gestopt of afbouwen zitten vaak met de leegkomende stallen in hun maag. Ze voelen steeds meer de druk van de verplichte asbestsanering voor uiterlijk 2024. Dalfsen biedt inwoners daarom sinds begin dit jaar de regeling ‘Sloop voor kansen’.

Aanvullende regeling ‘Sloop voor kansen’

Zoals veel gemeenten kent de gemeente Dalfsen de Rood-voor-Roodregeling. Deze regeling houdt in dat als er 850 vierkante meter aan gebouwen wordt gesloopt je een nieuwe woning op die locatie mag bouwen. De opbrengsten van de bouwkavel kunnen zo worden ingezet voor de sloopkosten. Dalfsen biedt inwoners sinds begin dit jaar een uitbreiding op deze regeling: ’Sloop voor kansen.’

Tegoedbon

Wat houdt ‘Sloop voor kansen’ in? Als je een schuur of stal sloopt en zelf niets terug wil bouwen, dan kun je een voucher (tegoedbon) aanvragen bij de gemeente. Deze tegoedbon geeft recht op de bouw van een woning of een schuur op een andere locatie. Deze tegoedbonnen zijn verhandelbaar binnen de gemeentegrenzen. Ook de gemeenten Raalte en Hof van Twente hebben soortgelijke regelingen.

Lambert Schuldink, adviseur bij Countus, ziet veel voordelen in deze aanvullende regeling. ‘Sloop in combinatie met het saneren van asbest krijgt hiermee een impuls. Leegstand en verval worden tegengegaan. Bovendien is het aantrekkelijk dat de tegoedbonnen geld waard zijn’, zegt hij.

Tijd om na te denken

Schuldink adviseert om bij asbestsanering goed na te denken wat je met je gebouwen doet. ‘Met deze regeling leg je vast dat je gaat slopen, maar je hoeft niet direct te beslissen of je gaat herbouwen of dat je de voucher gaat verkopen. Je hebt dus nog de tijd om na te denken. Zo kun je er ook voor kiezen om een deel van het dak te vernieuwen en het andere deel te slopen en om te zetten in vouchers die je vervolgens kunt verkopen.’

Sloopmeters gevraagd

Over de handel in de vouchers is Schuldink positief. ‘Er zijn genoeg agrariërs of particulieren die een nieuwe woning of schuur willen bouwen. Ik krijg nu al geregeld de vraag naar sloopmeters in de gemeente Dalfsen. Dus als je plannen hebt om asbest te gaan saneren en te slopen op je erf, denk dan goed na op welke manier je dit aanpakt. Wij adviseren je uiteraard graag.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden van de regeling ‘Sloop voor kansen’ in de gemeente Dalfsen of heb je sloopmeters beschikbaar? Vul het contactformulier in of neem contact op met onze adviseurs.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte