Algemeen

Saneringsregeling varkenshouderij opent 25 november

31 okt 2019

Als belangstellende kun je je vanaf 25 november aanmelden voor de saneringsregeling varkenshouderij. De regeling staat open tot en met 15 januari 2020. Afgelopen zomer werd al bekend dat het oorspronkelijke budget voor de regeling is verhoogd van 120 naar 180 miljoen euro. Kom erachter waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de regeling.

​Wijzigingen saneringsregeling varkenshouderij

De definitieve regeling bevat een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van de conceptregeling. Dit zijn de belangrijkste:

  • Als het betreffende bedrijf beschikt over een geldige natuurvergunning, dan moet de provincie verzocht worden deze in te trekken.
  • Varkenshouders die de wet hebben overtreden, worden uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor overtreding van de meststoffenwet (varkensrechten) en wetgeving voor dierenwelzijn. In de conceptregeling werden alleen locaties uitgesloten.

Belangrijkste voorwaarden

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling?

  • Het te sluiten varkensbedrijf ligt in concentratiegebied Zuid of Oost.
  • Als aanvrager heb je in de 5 jaar voorafgaand aan je aanvraag onafgebroken varkens gehouden.
  • Het bedrijf zorgt voor geuroverlast voor woningen binnen een straal van 1.000 meter. De geurscore is doorslaggevend om in aanmerking te komen.
  • Als aanvrager mag je geen varkenshouderij beginnen op een andere locatie. Wel mag je reeds bestaande varkenshouderijlocaties voortzetten.
  • Bedrijven die al meedoen aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij, komen niet in aanmerking.
  • De gebruikte huisvestingssystemen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit Emissiearme huisvesting.
  • De dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders worden gesloopt en verwijderd.
  • Als ondernemer moet je bij betrokken overheden aangeven dat je stopt met de varkenshouderij; vergunningen moeten daarop worden aangepast.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is afhankelijk van 2 dingen. Namelijk, de leeftijd van de te saneren stal(len) en het oppervlak in vierkante meters. Dat varieert van € 94 per m2 voor een stal van 40 jaar of ouder tot € 469,20 per m2 voor een nieuwe stal. Het subsidiebedrag is berekend op 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarnaast is er een bijdrage voor de vervallen varkensrechten. De hoogte van deze bijdrage wordt een paar dagen voor de openstelling bekendgemaakt.

Procedure en rekenmodel

Varkenshouders kunnen zich vanaf 25 november tot en met 15 januari 2020 aanmelden op mijn rvo.nl.

Je adviseur bij Countus kan met een speciaal rekenmodel inzichtelijk maken of deelname mogelijk is en of dit financieel aantrekkelijk is.

Meer weten?

Wil je meer weten over de saneringsregeling varkenshouderij? Vul het contactformulier in of neem contact op met een van onze ondernemersadviseurs.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven van het laatste nieuws, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.