Algemeen

Saneringsregeling varkenshouderij: de voorwaarden

05 jun 2019

Dit kabinet zet zwaar in op de transitie naar duurzame veehouderij. Voor het beëindigen van varkenshouderijen is 120 miljoen euro beschikbaar. Op 1 mei heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het concept van ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ gepubliceerd. Wat houdt deze regeling in?

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De vergoeding bestaat uit 2 delen. Allereerst krijg je als varkenshouderij voor de ingeleverde varkensrechten een marktconforme – nog vast te stellen – vergoeding. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de vierkante meters te slopen staloppervlak. 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde per vierkante meter staloppervlak wordt uitgekeerd.

Twee componenten

De vergoeding bestaat uit 2 delen. Allereerst krijg je als varkenshouderij voor de ingeleverde varkensrechten een marktconforme – nog vast te stellen – vergoeding. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de vierkante meters te slopen staloppervlak. 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde per vierkante meter staloppervlak wordt uitgekeerd.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Je bedrijf moet nog in productie zijn en de afgelopen vijf jaar actief zijn geweest.

  • Je bedrijf is gevestigd binnen concentratiegebied Zuid of Oost.

  • Doet je bedrijf al mee aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij, dan kom je niet in aanmerking.

  • Je locatie moet geheel ongeschikt worden gemaakt voor elke vorm van intensieve veehouderij. Varkensstallen moeten worden gesloopt. Een eventuele koper van de locatie moet worden verplicht geen intensieve veehouderij te ontwikkelen op deze locatie.

  • Je mag geen varkens houden op een nieuwe locatie. Op eventuele andere locaties waar je al eigenaar van was bij het ingaan van de regeling, mag je wel verder gaan met het houden van varkens.

Regeling wijzigt niet ingrijpend

De regeling is via een internetconsultatie voorgelegd aan de betrokken partijen en is inmiddels gesloten. Ook Countus heeft een aantal kanttekeningen bij de regeling geplaatst.

We verwachten dat de regeling niet ingrijpend zal wijzigen. De verwachte openstelling is vanaf 15 augustus tot en met 30 september van dit jaar.

Update: Op 18 juli heeft het Ministerie van LNV bekend gemaakt dat de inschrijvingstermijn wordt uitgesteld naar het najaar 2019.

Stoppen?

Wil je stoppen met je bedrijf of een locatie sluiten? Dan is het verstandig om nu alvast te kijken of de regeling interessant is voor jou. Countus organiseert begin juli een aantal avonden speciaal voor varkenshouders om je volledig bij te praten. Daarover snel meer!

Meer weten?

Wil je meer weten? Vul het contactformulier in of neem contact op met jouw ondernemersadviseur.