Algemeen

Prinsjesdag 2023: verduurzaming en klimaat

25 sep. 2023

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2024. Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. In dit artikel lees je meer over de duurzaamheidsplannen.

Let op!

Het Belastingpakket 2024 is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een behoorlijk aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen.

Je vindt de wijzigingen in dit artikel.

Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Investeer je als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je een bepaald percentage van het investeringsbedrag aftrekken van de winst via de energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de winst daarmee lager uitvalt, bespaar je belasting. In 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 40%.

Tip!
Overweeg je energievriendelijke bedrijfsmiddelen aan te schaffen? Dan is het interessant om dit nog in 2023 te doen.

Let op!

Overweeg je energievriendelijke bedrijfsmiddelen aan te schaffen? Dan is het interessant om dit nog in 2023 te doen.

Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

Er worden maatregelen genomen voor de energiebelasting. Deze belasting geldt op de levering of het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Per 2024 komt er een nieuwe eerste schijf voor energiebelasting voor aardgas en elektriciteit. De huidige eerste schijf wordt opgesplitst in 2 kortere schijven. De tarieven in beide schijven blijven vooralsnog gelijk. Met deze opsplitsing wordt echt voorgesorteerd om in de toekomst energieverbruik boven een bepaalde drempel te kunnen ontmoedigen door middel van een hoger tarief.

Ook komt er een apart tarief voor waterstof. Bovendien komen er naar waarschijnlijkheid maatregelen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen. Ook staat een verlaging van de tarieven voor elektriciteit in de hogere verbruiksschijven op de planning.

In bepaalde gevallen kun je een terugbetaling van energiebelasting aanvragen. Deze mogelijkheid wordt aangepast.

Lijst duurzame warmtebronnen uitgebreid

In de energiebelasting wordt aardgas dat wordt gebruikt bij de ondersteuning van warmteopwekking uit duurzame bronnen voordeliger behandeld. De lijst van duurzame bronnen wordt met deze wijziging uitgebreid met nieuwe duurzame technieken.

Veranderingen voor de glastuinbouw

Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw wordt in 2025 geleidelijk afgebouwd. De bedoeling is dat het verlaagde tarief per 2030 volledig is afgeschaft.

Ook komt er met ingang van 1 januari 2025 een CO2-heffing voor de glastuinbouw.

Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

De vrijstellingen in de energiebelasting worden per 1 januari 2025 op een aantal punten aangepast:

  • De input-vrijstelling voor elektriciteitsproductie wordt beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd. Deze maatregel is gericht op installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk’s).
  • De energiebelastingvrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen komen te vervallen.

Afschaffen vrijstelling duaal gebruik binnen kolenbelasting

Binnen de kolenbelasting bestaat een vrijstelling voor het gebruik van kolen als verwarmingsbrandstof, maar ook voor andere doeleinden, zoals motorbrandstof (duaal gebruik).

Vanaf 1 januari 2028 wordt deze vrijstelling afgeschaft.

Verhoging CO2-heffing

Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces, is sinds 1 januari 2021 een nationale heffing op CO2-uitstoot in de industrie ingevoerd. Het tarief van deze CO2-heffing wordt per 1 januari 2025 verhoogd.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2023 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.