MKB

Tweede Kamer wijzigt belastingplannen voor 2024

01 nov. 2023

De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket 2024 aangenomen. De belastingplannen voor 2024 zijn eerst nog wel op een aantal punten behoorlijk gewijzigd. In dit artikel geven we je een overzicht van belangrijkste aangenomen wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Belastingplan 2024. 

Tarief box 2

Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 niet 31% maar 33%. Het toptarief geldt voor een inkomen in box 2 vanaf € 67.000.

Tarief box 3

Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 niet 34% maar 36%.

Drempelbedrag excessief lenen

Het drempelbedrag excessief lenen (voor schulden bij de eigen bv) wordt met ingang van 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling wordt iets minder verlaagd. In 2024 bedraagt deze 13,31% (in 2023 is dit nog 14%).

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75% (in het oorspronkelijke plan werd er verlaagd tot 70%).

Vrijstelling groene beleggingen

De vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 wordt per 1 januari 2025 verlaagd naar € 30.000 (voor fiscale partners is dit € 60.000).

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in 9 stappen afgebouwd voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK. Dit geldt dus ook voor ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Daarnaast wordt de afschaffing van de IACK met 2 jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. Vanaf 1 januari 2035 heeft niemand meer recht op de IACK.

30%-regeling

De 30%-regeling voor expats wordt per 1 januari 2024 versoberd. Gedurende de looptijd van de regeling wordt het voordeel afgebouwd van 30% naar nihil.

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting gaat niet door. De giftenaftrek vennootschapsbelasting blijft gelijk aan de huidige situatie. Hierin is de aftrek maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000).

Recht op inzage in dossier

Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt het recht om de Belastingdienst te verzoeken om inzage in zijn of haar fiscale dossier.

Accijns alcohol en tabak

De accijns op alcohol worden niet met 16,2%, maar met 8,4% verhoogd. Wel wordt het accijnstarief op tabak verhoogd.

Accijns benzine, diesel en LPG

De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG blijft in 2024 gelden en de reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd.

Energiebelasting glastuinbouw

Het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw wordt niet in 5 maar in 10 jaar afgebouwd. De dekking hiervoor wordt gevonden in de CO2-heffing binnen de glastuinbouwsector, die in 2025 geïntroduceerd wordt.

Meer weten over het Belastingpakket 2024?

Heb je vragen over een van deze aanpassingen of wil je weten hoe ze van invloed zijn op jouw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs. We staan klaar om je te assisteren.