Algemeen

Prinsjesdag 2023: tarieven

25 sep. 2023

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2024. Het kabinet zet in het Belastingplan 2024 in op koopkrachtverbetering, met name voor de lage inkomens. Het draait bovendien aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels de rekening. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.

Let op!

Het Belastingpakket 2024 is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een behoorlijk aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen.

Je vindt de wijzigingen in dit artikel.

Tarieven box 1 – inkomen uit werk en woning

Het tarief in de eerste schijf gaat iets omhoog, van 36,93% (2023) naar 36,97% (2024). Vanaf 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatie. De indexatie is 3,55% in plaats van 9,9%. Daarmee wordt de tariefschijf verlengd van € 73.071 naar € 75.624. Deze niet-volledige indexatie geldt ook voor gepensioneerden. Het tarief voor de tweede schijf blijft 49,5%.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2024

  

Belastbaar inkomen meer dan (€) 

maar niet meer dan (€) 

Tarief 2024 (%) 

1e schijf 

-

75.624

36,97

2e schijf 

75.624

-

49,5

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting gaat omhoog met € 115. Boven op de inflatiecorrectie bedraagt de maximale arbeidskorting daardoor € 5.553 in plaats van € 5.052 (2023). Het doel van deze maatregel is om werken meer lonend te maken.

De voorgenomen halvering van de jonggehandicaptenkorting gaat niet door, maar gaat juist omhoog met € 82. Deze heffingskorting is van toepassing voor Wajong-ontvangers en personen die volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht hebben op een uitkering bij het vinden van werk.

Aanpassingen van andere heffingskortingen zijn weergegeven in deze tabel:

Heffingskortingen

2023 (€)

2024 (€)

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

3.070

3.374

Arbeidskorting (maximaal)

5.052

5.553

Jonggehandicaptenkorting

820

902

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

2.694

2.961

Ouderenkorting (maximaal)

1.835

2.017

Alleenstaande ouderenkorting

478

526

Afbouwpercentage van de arbeidskorting

6,51%

6,51%

Tarieven Box 2 – introductie 2 schijven

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in 2 schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 33% over het bedrag daarboven. Deze aanpassing was al deels opgenomen in het Belastingplan 2023. Als gevolg van een in de Tweede Kamer aangenomen amendement wordt het tarief in de tweede schijf niet 31%, maar 33%.

Tarief aanmerkelijk in 2024 

  

Aanmerkelijk belang meer dan (€) 

maar niet meer dan (€) 

Tarief 2024 (%) 

1e schijf 

67.000

24,5

2e schijf 

67.000

 

33

In box 2 wordt belasting geheven over voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé. Bij partnerschap beschouwt men het inkomen uit aanmerkelijk belang als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Hierdoor profiteren beide partners van de lage schijf, wat betekent dat een uitkering van € 134.000 wordt belast tegen het lage tarief.

Rekenvoorbeeld geen fiscaal partner
Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:
€ 67.000 * 24,5% = € 16.415
€ 433.000 * 33% = € 142.890
Totaal: € 159.305

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500. 

Rekenvoorbeeld wel fiscaal partner
Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:
€ 134.000 * 24,5% = € 32.830
€ 366.000 * 33% = € 120.780
Totaal: € 153.610

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500. 

Let op!

Dividenduitkeringen hebben ook effect op de algemene heffingskorting, je box 3-vermogen en excessief lenen. Overleg met je adviseur of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of dat het beter is om te wachten tot 2024. Of misschien kun je beter later in één keer een hoger bedrag aan dividend uitkeren.

Tip!

Heeft je partner geen inkomen? Keer dan dividend uit om de algemene heffingskorting te kunnen benutten.

Let op!

Heb je als aanmerkelijkbelanghouder een schuld bij je bv die meer bedraagt dan € 700.000? Dan heb je tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doe je niets? Dan ben je in box 2 belasting verschuldigd over het bedrag boven de € 700.000.

Tarieven Box 3 – sparen en beleggen

Vooralsnog is het streven dat vanaf 2027 het daadwerkelijke rendement in box 3 wordt belast. Tot die tijd blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn 3 categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden.

Vanaf 2024 wordt wettelijk bepaald dat aandelen in verenigingen voor eigenaren (vve’s) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Ben je in het bezit van een appartement? Dan betaal je daardoor mogelijk minder box 3-belasting. Ook voor gelden op een derdenrekening bij de notaris is deze ‘herkwalificatie’ van kracht.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie. Daarnaast gaat het tarief in box 3 van 32% (2023) naar 36% in 2024. Als gevolg van een in de Tweede Kamer aangenomen amendement wordt het tarief in 2024 niet 34%, maar 36%.

 

Banktegoeden (spaargeld)

Overige bezittingen

Schulden

2022

-0,01%

5,53%

2,28%

2023

0,01%

6,17%

2,46 %

2024

Nog niet vastgesteld

Nog niet vastgesteld

Nog niet vastgesteld

Tip!

Op 18 september 2023 heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat ook de Wet rechtsherstel box 3 het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, kan dit gevolgen hebben voor je box 3-inkomen. Teken daarom tijdig bezwaar aan om je rechten veilig te stellen.

Let op!

Schulden en vorderingen tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen behoren in 2024 tot geen enkele categorie. Deze vallen dus met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 helemaal buiten de aangifte.

Tip!

Ben je het niet eens met het geboden rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2022 omdat je daadwerkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement? Overleg dan met je adviseur over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Ongewijzigde tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd. Zo bedraagt het tarief vanaf 1 januari 2024 19% tot een belastbare winst van € 200.000 en het tarief van het bedrag daarboven bedraagt 25,8%.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2023 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.