Algemeen

Prinsjesdag 2023: overige plannen

25 sep. 2023

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. Het kabinet was van plan om de accijnzen op brandstof, alcohol en tabak te verhogen. Maar de Tweede Kamer wil de accijnsverhoging op brandstof met een jaar uitstellen. En verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Dit zijn alle ‘overige plannen’ op een rijtje.

Let op!

Het Belastingpakket 2024 is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een behoorlijk aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen.

Je vindt de wijzigingen in dit artikel.

Wijziging giften in natura

Bij giften in natura is het voor de Belastingdienst en voor belastingplichtigen niet eenvoudig om de waarde in geld te bepalen. Daarom kunnen giften met een waarde van meer dan € 10.000 alleen worden afgetrokken als er een objectieve waardebepaling is gedaan. Dit kan via een onafhankelijk taxatierapport of door gebruik te maken van de waarde vermeld op een factuur. Als je een fiscale partner hebt voor de inkomstenbelasting, geldt een minimale drempelwaarde van € 20.000 voor deze regeling.

Voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting gelden aparte drempels voor eenmalige en periodieke giften in natura. Voor het taxatierapport gelden voorwaarden.

Om belastingplichtigen tegemoet te komen in de kosten voor een taxatierapport, volstaat een recente aankoopfactuur. Stel dat iemand een schilderij koopt en dat direct schenkt aan een museum, dan mag de factuurdatum maximaal 3 maanden voor de schenking liggen en moet het de waarde bevatten zoals die door onafhankelijke partijen is of zou zijn overeengekomen. Ook hier zijn nog enkele administratieve voorwaarden aan verbonden.

Aanpassing vergoeding bij no cure, no pay, WOZ en bpm

Vergoedingen voor professionele bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures (proceskostenvergoedingen) tegen beschikkingen en aanslagen WOZ en bpm worden vanaf 1 januari 2024 zo veel mogelijk direct op de bankrekening van de belanghebbende overgemaakt. Ze worden dus niet meer betaald aan het no cure, no pay-bureau.

De hoogte van de proceskostenvergoeding wordt forfaitair bepaald. Dat forfait gaat ook omlaag. Deze aanpassing moet de no cure, no pay-zaken ontmoedigen.

Boeteregeling verlengd tot 2029

Sommige fiscale regels hebben een horizonbepaling. Dit betekent dat een regeling een vaste einddatum heeft én dat het voortbestaan van de regeling afhangt van een positief oordeel.

De horizonbepaling op de boetebepaling loopt af en wordt met 5 jaar verlengd tot 1 januari 2029. De boetebepaling uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen is de grondslag om plegers, uitlokkers en medeplichtigen te kunnen beboeten.

Verlenging korting accijns

De Tweede Kamer wil dat de huidige korting op de benzine- en dieselaccijns met een jaar verlengd wordt tot 1 januari 2025. Ook wil de Tweede Kamer dat de accijns eenmalig niet geïndexeerd worden.

Invorderingsrente bij toeslagen

Als je toeslag krijgt, ontvang je op basis van een voorschot maandelijks een bedrag op je rekening. Dit voorschot is gebaseerd op een schatting van je inkomen. Omdat het inkomen pas aan het einde van het jaar duidelijk is, kan het voorkomen dat je te veel of te weinig toeslag hebt gekregen.

Als je te veel of te weinig hebt ontvangen, wordt hier belastingrente voor gerekend. Hoeveel precies is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Het kabinet vindt het onwenselijk om de rente over toeslagen mee te laten stijgen naar 6%. Het terugvorderen van toeslagen kan namelijk een grote financiële impact hebben op de kwetsbare doelgroep die afhankelijk is van deze toeslagen. Een stijging van de rente over de terugvordering bij toeslagen maakt die impact nog groter.

Met terugwerkende kracht wordt daarom per 1 juli 2023 de invorderingsrente bij toeslagen losgekoppeld van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en wordt een rente van 4% aangehouden.

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Jaarlijks ontvangt de Belastingdienst miljoenen aangiften inkomstenbelasting. Via een selectiesysteem werden sommige aangiften bestempeld als potentieel onjuist of frauduleus. Bij deze selectieprocedure zijn veel kernbeginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geschonden.

Met invoering van deze compensatiewet wordt een herhaling voorkomen en worden de betrokken belastingplichtigen gecompenseerd.

Accijnsverhoging tabak en alcohol

Je betaalt straks voor meer alcohol en tabak. Per 1 januari 2024 wordt de accijns op tabak aanvullend verhoogd met € 0,60 per pakje sigaretten van 20 stuks. De gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten wordt daardoor naar verwachting € 10,70. De gemiddelde prijs voor een pakje shag van 50 gram bedraagt in 2024 naar verwachting € 24,14. De accijns op alcohol gaat omhoog met 16,2%.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2023 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.