Algemeen

Prinsjesdag 2022: de wijzigingen voor werkgevers

27 sep 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. Wat zijn de plannen en welke gevolgen hebben ze voor jou als werkgever? In dit artikel lees je meer over de veranderingen voor werkgevers: van de verhoging van het minimumloon met ruim 10% tot de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hier lees je waar je op moet letten.

Onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 1 januari 2024 gaat het naar € 0,22 per kilometer. Dit betekent dat je als werkgever meer ruimte krijgt om een onbelaste kilometervergoeding te geven.

Verhoging minimumloon

De voorgenomen verhoging van het minimumloon wordt naar voren gehaald. In plaats van de voorgenomen verhoging van 7,5% verspreid over 3 jaar, gaat het om een verhoging van ruim 10% in 2023 (in 1 keer). De verhoging van het minimumloon loopt parallel aan de implementatie van de Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie, waarmee het Europees Parlement onlangs instemde.

De verhoging levert werknemers die het minimumloon krijgen uiteraard meer financiële armslag op. De verhoging van het minimumloon verhoogt de lasten van jou als werkgever.

Ook de AOW en de bijstand gaan omhoog, omdat deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon.

Verlaging Aof-premie

Om de lasten te verlichten voor kleine werkgevers, wil het kabinet een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) introduceren vanaf 1 januari 2023. Het is nog niet bekend hoeveel de verlaging zal zijn.

Verruiming werkkostenregeling in 2023

Door middel van de werkkostenregeling kun je als werkgever je personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ruimer. Deze gaat van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 2023. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Overschrijd je de vrije ruimte, dan betaal je 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.

De vrije ruimte stijgt hierdoor van € 6.800 naar € 7.680 bij een loonsom van precies € 400.000. Dit zorgt ervoor dat je meer onbelaste vergoedingen kunt geven aan werknemers. Bij 8 werknemers die samen € 400.000 verdienen, is een extra onbelaste vergoeding van € 110 per werknemer mogelijk.

Beperking 30%-regeling en verplichte keuze werkgever

De 30%-regeling wordt verder beperkt tot de Balkenende-norm. Werknemers die uit het buitenland naar Nederland komen en voldoen aan de criteria, kunnen de 30%-regeling krijgen. Hierdoor ontvangen zij maximaal 30% van hun salaris onbelast. Deze maatregel zorgt ervoor dat zij tot een salaris van € 216.000 (norm 2022) de 30%-regeling kunnen toepassen. De inperking geldt vanaf 1 januari 2024.

Er komt een overgangsregeling voor werknemers waarvoor de 30%-regeling werd toegepast vóór 1 januari 2023. Voor hen geldt tot en met 31 december 2025 geen salarisplafond waarover de 30%-regeling mag worden toegepast.

Daarnaast is het vanaf 1 januari 2023 verplicht voor jou als werkgever om in de loonadministratie een keuze te maken uit toepassing van de 30%-regeling of vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten. Je moet de keuze maken in het eerste loontijdvak na afloop van de eerste 4 maanden van de eerste tewerkstelling. Het is dus niet langer mogelijk om aan het einde van het jaar de keuze te maken voor toepassing van de 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten.

Tip!

Tijdens de eerste 4 maanden van de tewerkstelling heb je als werkgever nog wel de keuze tussen toepassing van de 30%-regeling en het vergoeden van werkelijke extraterritoriale kosten. Controleer welke methode gunstiger is.

Vakantiebonnen

In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. In de wet stond nog een waardebepaling van de vakantie, maar deze wordt per 1 januari 2023 uit de Wet op de loonbelasting gehaald.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de belastingplannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.