Algemeen

Prinsjesdag 2022: de wijzigingen voor ondernemers

27 sep 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. In dit artikel lees je meer over wat de wijzigingen betekenen voor jou als ondernemer. Kom bijvoorbeeld meer te weten over de aanpassing van de tarieven voor box 2 of over het vervallen van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Wij vertellen je waar je op moet letten.

 

Afschaffen fiscale oudedagsreserve

Ondernemers die belastingplichtig zijn in de inkomstenbelasting (zzp’ers, eenmanszaken, vof’s, maatschappen etc.) kunnen tot en met 2022 gebruikmaken van een speciale fiscale faciliteit: de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is een fiscale reserve waarover je in de toekomst belasting betaalt.

Omdat veel ondernemers de fiscale oudedagsreserve niet daadwerkelijk afstorten voor een oudedagsvoorziening, zorgt de fiscale oudedagsreserve vooral voor belastinguitstel.

Vanaf 2023 kun je niet meer gefaciliteerd opbouwen voor de fiscale oudedagsreserve. Je oudedagsreserve die je tot en met 2022 hebt opgebouwd, mag wel op basis van de huidige regels worden afgebouwd.

Tip!

Wil je een reservering treffen voor een oudedagsvoorziening maar de middelen nog niet uit je onderneming halen? Gebruik dan de fiscale oudedagsreserve nog in 2022.

Box 2 opgesplitst in 2 schijven

Heb je minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een bv? Dan ben je aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die je uit dit belang krijgt (zoals dividend), zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in 2 schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 (€ 134.000 voor partners) en 31% over het bedrag daarboven. In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%.

Het tarief van box 2 geldt voor voordelen uit het aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé.

Rekenvoorbeeld

Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:
€ 67.000 * 24,5% = € 16.415
€ 433.000 * 31% = € 134.230
Totaal: € 150.645

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.

Let op!

Dividenduitkeringen hebben vanaf 2023 ook effect op de algemene heffingskorting. Overleg met je adviseur of nu dividend uitkeren voordelig is of dat het beter is om te wachten tot 2024 of later om dan in 1 keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren.

Tip!

Heeft je partner geen inkomen? Dan kan het voordelig zijn om in 2023 dividend uit te keren. Hiermee benut je de algemene heffingskorting.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon dga

Een dga (meer dan 5% van de aandelen in een bv) die werkt voor zijn eigen bv is verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen én dit loon op te nemen in de salarisadministratie. Dit loon moet gebruikelijk zijn voor het niveau en de duur van de arbeid voor de bv.

Dit loon is lastig vast te stellen. Vandaar dat er momenteel een doelmatigheidsmarge geldt van 25%. Volgens de wet moet het loon minimaal 75% zijn van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of het moet gelijkliggen aan het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de bv, als één van deze bedragen meer is dan € 48.000.

Op deze wijze kun je de meest vergelijkbare dienstbetrekking bepalen en mag je 25% aftrekken van dat loon. Deze doelmatigheidsmarge wordt vanaf 2023 afgeschaft. Dit kan betekenen dat je jezelf een hoger salaris moet toekennen vanaf 2023.

Let op!

Zorg voor een goede onderbouwing van het gebruikelijke loon om discussie hierover te voorkomen.

Versoepeling innovatieve start-ups vervalt

Op dit moment is er een versoepeling voor dga’s van innovatieve start-ups waardoor zij zichzelf een lager loon mogen toekennen. Deze regeling vervalt per 1 januari 2023, omdat bij de evaluatie is gebleken dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Vennootschapsbelasting omhoog

Het tarief voor de 1e schijf van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog van 15% naar 19%. Ook gaat de grens van de 1e schijf omlaag, namelijk van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief voor de 2e schijf blijft gelijk op 25,8%.

Voor ondernemers met een winst onder de € 200.000 neemt de vennootschapsbelasting daardoor vanaf 2023 met 4% toe. De winst tussen de € 200.001 en € 395.000 wordt in 2023 met 10,8% meer belast dan in 2022.

Tip!

Bekijk of je bepaalde kosten kunt uitstellen naar 2023, zodat de winst lager is en je minder belasting betaalt over de winst.

Omzetting oudedagsvoorziening in lijfrente

Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 bestond de mogelijkheid om de pensioenvoorziening in eigen beheer om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV) bij de eigen bv.

Deze oudedagsvoorziening moet binnen 20 jaar vanaf AOW-gerechtigde leeftijd worden uitgekeerd. Zolang er geen uitkering was gedaan uit de oudedagsvoorziening, kon deze worden ingezet voor een lijfrente, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht. Op deze manier hoefde je de bv niet aan te houden tot 20 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uit de praktijk is gebleken dat dga’s ook na ingang van de oudedagsvoorziening de mogelijkheid wilden hebben om de oudedagsvoorziening af te storten in een lijfrente, zodat de bv opgeheven kon worden. Daarom mogen dga’s met terugwerkende kracht (naar 1 april 2017 en ongeacht hun leeftijd) de oudedagsvoorziening omzetten in een lijfrente.

Tip!

Heb je nog geen oudedagsvoorziening en wil je de bv liquideren? Overweeg dan om de oudedagsvoorziening af te storten.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 voor jou als ondernemer betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.