Algemeen

Prinsjesdag 2022: de wijzigingen op het gebied van vervoer

27 sep. 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. Wat zijn de plannen en welke gevolgen hebben ze voor jou als ondernemer? In dit artikel lees je meer over de wijzigingen op het gebied van vervoer. Kom meer te weten over de bpm voor bestelauto’s, de bijtelling van de elektrische auto én de verhoging van de vliegbelasting en de verlaagde accijnzen op brandstof.

Bpm voor bestelauto’s en motorrijtuigenbelasting

In de wet geldt momenteel een vrijstelling voor de bpm voor bestelauto’s. Dit geldt voor bestelauto’s die op naam worden gesteld van een btw-plichtige ondernemer. Het kabinet wil deze vrijstelling met ingang van 1 januari 2025 afschaffen. De grondslag waarover bpm wordt berekend, is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Met het voorstel wordt de grondslag voor de bpm voor bestelauto’s gelijkgetrokken met die voor personenauto’s.

Daarnaast gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers per 1 januari 2025 omhoog. In 2025 gaat de motorrijtuigenbelasting 15% omhoog en in 2026 stijgt het nog verder, namelijk met 6,96%.

Tarief bestelauto

Hoeveel bpm je verschuldigd bent, wordt berekend door een vast tarief (€ 66,91) te vermenigvuldigen met het aantal gram CO2-uitstoot per kilometer. De bpm van een emissievrije bestelauto is daardoor nihil.

Let op!

Dit betekent: hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de bpm voor een bestelauto

Afschrijvingstermijn gebruikte bestelauto’s

Bij de berekening van de verschuldigde bpm voor gebruikte bestelauto’s wordt een vermindering toegepast. De vermindering is afhankelijk van het moment van de eerste ingebruikname en het moment dat je bpm verschuldigd bent. Voor een bestelauto bedraagt die vermindering op dit moment 100% als de eerste ingebruikname 5 jaar of langer geleden is.

Omdat een ongelijk speelveld kan ontstaan met geïmporteerde bestelauto’s, wordt de afschrijvingstermijn van de verschuldigde bpm vanaf 1 januari 2025 verlengd naar 25 jaar.

Verschuiving belastingplicht voor afdracht bpm per 2025

Tot 1 januari 2025 wordt de bpm voor bestelauto’s geheven bij degene op wiens naam de bestelauto in het kentekenregister staat. Met het vervallen van de vrijstelling voor de bpm, verschuift de belastingplicht van de tenaamgestelde naar de inschrijver van de bestelauto in het kentekenregister.

Overgangsrecht

Ondernemers kunnen tot 31 december 2024 ongewijzigd gebruik blijven maken van de vrijstelling voor de bpm als ze voldoen aan de voorwaarden.

Tip!

Wil je nog gebruikmaken van de vrijstelling voor btw-plichtige ondernemers bij de aanschaf van een bestelauto? Bestel de auto dan tijdig, zodat je in 2023 en 2024 gebruik kunt maken van de vrijstelling!

Tip!

De hoogte van de bpm op bestelauto’s is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Het is dus bij vervanging van bestelauto’s na 1 januari 2025 fiscaal voordelig om deze te vervangen door emissievrije bestelauto’s.

Elektrische auto

De bijtelling voor de elektrische auto gaat omhoog als de auto een eerste tenaamstelling of eerste toelating heeft in 2023 en een catalogusprijs heeft van meer dan € 30.000. De lage bijtelling van 16% blijft ook in 2023 nog van toepassing. Maar deze geldt slechts over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en niet meer over de eerste € 35.000 (2022). Daarboven blijft de bijtelling 22%.

Vliegbelasting omhoog

Per 1 januari 2023 gaat de vliegbelasting omhoog met een bedrag van € 17,95 per ticket. Hierdoor komt de vliegbelasting uit op € 26,43 per vertrekkende passagier. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de vliegreis is. Dat betekent dat korte vluchten relatief duurder worden dan langere vluchten, omdat deze zwaarder belast zijn. Dit ligt in lijn met het doel om vliegreizen voor korte(re) afstanden te ontmoedigen.

Verlengen verlaagde accijnzen op brandstof

De verlaging van de accijns op brandstof die per 1 april 2022 is ingevoerd, blijft ook na 1 januari 2023 van kracht. De verlaging van de accijns op benzine, diesel en lpg bedraagt respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent en 4,1 cent. In het Belastingplan staat dat de verlaging geldt tot en met 30 juni 2023. Vooralsnog wordt de verlaging dus per 1 juli 2023 afgeschaft. Bij deze afschaffing vindt ook de jaarlijkse indexatie plaats.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de belastingplannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.