Paardenhouderij

Paarden houden en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

05 apr 2022

Als paardenhouder kun je in sommige gevallen de uitbetaling van betalingsrechten aanvragen via de Gecombineerde Opgave. Dat betekent dat je waarschijnlijk bij de KvK staat ingeschreven met SBI-code 0143 en dat je landbouwgrond hebt. Maar let op: vanaf 2023 krijg je te maken met een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Kun je dan nog steeds uitbetaling van betalingsrechten aanvragen? We leggen het je uit.

Uitbetaling van betalingsrechten?

Het antwoord is: ja en nee. Ook in het nieuwe GLB geldt dat je een actieve landbouwer moet zijn en dat je landbouwgrond moet hebben om de uitbetaling aan te kunnen vragen. Dit gebeurt alleen niet meer op basis van betalingsrechten. Deze vervallen namelijk per 31 december 2022. Tot en met 15 mei 2022 kun je dus nog wel handelen met betalingsrechten, maar daarna heeft dat geen zin meer.

Uitbetaling van hectares

Wat heeft dan wel zin? In het nieuwe GLB krijg je uitbetaald op basis van het aantal hectare subsidiabele landbouwgrond dat je opgeeft. De definitie landbouwgrond wordt wel iets uitgebreid. Het is nog niet helemaal bekend welke elementen mogen meetellen, maar heb je bijvoorbeeld houtopstanden en sloten naast je percelen? Dan kan dat nog wel eens in je voordeel werken. De paardenbak of springtuin blijft echter niet-subsidiabel.

Nieuwe voorwaarden

Die landschapselementen zijn overigens niet alleen in je voordeel als het gaat om het totale subsidiabele areaal. Er zijn 9 ‘goede landschap- en milieucondities’, oftewel vereisten, waaraan je moet voldoen om de basispremie te kunnen ontvangen.

Eén daarvan is het niet-productief inrichten van 4% van je totale bouwlandoppervlak. Denk je nu: bouwland? Ik heb helemaal geen bouwland. Mooi, dan ben je vrijgesteld van deze vereiste. Met meer dan 75% grasland hoef je namelijk geen 4% niet-productief areaal bouwland te realiseren. Heb je wel wat meer bouwland? Denk dan aan niet-productieve gewassen, zoals tagetes of luzerne. Of aan bosjes en akkerranden. 

Overige vereisten

Welke vereisten zijn er nog meer? Van de 9 basisvereisten zijn er eigenlijk 6 bekend vanuit de voorgaande GLB-periode. Van de overige 3 hebben we er eentje zojuist besproken. Blijven er nog 2 over. Dit zijn de 2 basisvereisten waar je je vanaf 2023 vanuit de wet aan moet houden. Het gaat dan om bufferstroken langs watervoerende sloten en vruchtwisseling op bouwland. In het artikel over het nieuwe GLB vind je meer informatie hierover.

Eco-wat?

En dan is er nog zoiets als de eco-regeling. Hier heb je misschien al wel van gehoord. Boven op de basispremie kun je extra toeslag krijgen als je extra inspanning verricht. Heb je alleen maar grasland en geen landschapselementen? Dan hoef je niet te rekenen op een eco-premie. Je zult een deel grasland moeten inleveren voor eiwitgewassen of een combinatieteelt.

Ook kunnen de eerdergenoemde landschapselementen je wellicht voorthelpen. Het is namelijk de bedoeling punten te scoren op landschap, klimaat, water, bodem en biodiversiteit. Voel je echter niet verplicht. Je kunt ook genoegen nemen met de basispremie. Hiervoor gelden alleen die 9 basisvereisten.

Meer weten?

Beetje vaag allemaal, toch? Maar helemaal bekend is het nieuwe GLB ook nog niet. Wil je toch al iets meer weten over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Peter Brummel of Marieke Hoepel - Snijder voor meer informatie.