Algemeen

Optimaliseer je investeringen: dit zijn onze tips

21 dec. 2020

Aan het einde van het jaar maken we altijd de balans op. In dit artikel delen we de aandachtspunten rondom je investeringen. Wat heb je al geïnvesteerd? En wat moet je nog aanschaffen? Door je investeringen slim te plannen, kun je er maximaal van profiteren.

De investeringsaftrek

Wil je investeren? Dan kun je in sommige gevallen gebruikmaken van de investeringsaftrek. Deze aftrek kent ook een extra aftrekpost als je in geselecteerde energie- en milieubedrijfsmiddelen investeert. Door te profiteren van beide aftrekposten kan een duurdere machine uiteindelijk toch goedkoper uitpakken.

Tip 1: smeer je investering uit

Voor de maximale hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan het aantrekkelijk zijn om je investering te verdelen over 2 jaar. De KIA wordt namelijk vastgesteld op basis van de bedragen in de tabel hieronder en is afhankelijk van het totaalbedrag aan investeringen in een boekjaar.

Tabel: investeringsaftrek 2020

Als je in 2020 voor € 100.000 investeert, kun je dus € 16.307 investeringsaftrek claimen. Besluit je echter om de investering uit te smeren over 2 jaar? Bijvoorbeeld € 60.000 in 2020 en € 40.000 in 2021? Dan levert dit meer investeringsaftrek op. In 2020 kun je in dat geval namelijk € 16.307 claimen en in 2021 nog eens € 11.200. Oftewel: € 27.507 in totaal.

Basisregelgeving investeringsaftrek

Houd bij het maken van je keuze altijd de basisregelgeving rondom de investeringsaftrek in je achterhoofd. Investeringsaftrek wordt in beginsel toegepast in het jaar waarin je het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Je mag echter ook investeringsaftrek claimen over een bedrijfsmiddel dat nog niet in gebruik is genomen, maar wat je al wel (deels) hebt betaald. Hier zit dus ruimte om de investeringen te optimaliseren.

Tip 2: investeren in of buiten de samenwerking?

Onderneem je in een samenwerkingsverband? Zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan geldt er een samentelverplichting voor de berekening van de KIA. Stel, een maatschap bestaat uit 3 maten en zij zijn allemaal voor 1/3 deel gerechtigd tot de winst. Gezamenlijk investeren zij € 150.000. Op basis van de tabel hebben zij dan recht op € 13.120 KIA, wat vervolgens per maat voor 1/3 deel slechts € 4.373 bedraagt.

Stel dat diezelfde 3 maten buitenvennootschappelijk ten behoeve van de maatschap investeren. Deze investering doen zij dus op persoonlijke naam en is bedrijfsvermogen buiten de maatschapsbalans. Het bedrijfsmiddel wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de maatschap. Iedere maat investeert persoonlijk € 50.000. Doordat ze persoonlijk, op eigen naam en op eigen balans investeren, geldt de samentelbepaling niet. Elke maat kan daardoor € 14.000 KIA claimen in plaats van de eerder genoemde € 4.373.

Veel discussie

Het juist toepassen van de investeringsaftrektabel heeft tot veel discussie geleid. Uiteindelijk heeft het kabinet aangegeven dat de tabel geldt per onderneming. Investeer je in meerdere ondernemingen? Dan moet je per onderneming de tabel toepassen. Dit wordt dus ook gerealiseerd als je buiten het samenwerkingsverband in de persoonlijke onderneming investeert.

Het is dus slim om te beoordelen of de investering gezamenlijk of persoonlijk wordt gedaan. Een persoonlijke investering vraagt om een persoonlijke factuur. De persoonlijke investering zal dus boekhoudkundig om wat extra handelingen vragen, maar het kan zeker lonen deze optie met ons te bespreken.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat in jouw situatie het voordeligst is op het gebied van investeringen? Neem dan contact op met jouw adviseur. We helpen je graag.