Algemeen

Omgaan met een verzoek voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Ingrid Andringa
04 jan. 2023

Vanaf 1 augustus 2022 kunnen je werknemers je verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Ben je benieuwd waarom en hoe je hier als werkgever op moet reageren? Je leest het in dit artikel.

Als gevolg van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) hebben werknemers met onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden meer rechten gekregen. Zo mag je werknemer, onder voorwaarden, verzoeken om meer zekerheid en voorspelbaarheid. Je kunt hierbij denken aan een oproepkracht die verzoekt om een vast aantal uren of een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die verzoekt om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voorwaarden

Je werknemer kan dit verzoek doen onder de voorwaarde dat hij of zij 26 weken in dienst is. Daarnaast moet de werknemer het verzoek schriftelijk indienen. Hieronder valt ook een elektronisch verzoek, zoals bijvoorbeeld via de e-mail.

Beslistermijn

Als werkgever moet je tijdig reageren op het verzoek. Ben je een grotere werkgever met meer dan 10 werknemers? Dan betekent dit een reactie binnen 1 maand. De kleinere werkgever met minder dan 10 werknemers moet binnen 3 maanden reageren op het verzoek. Het verzoek weigeren mag, als dit schriftelijk en met een onderbouwde motivatie gebeurt. Een werknemer kan vervolgens na 1 jaar een nieuw verzoek indienen.

Wie zwijgt stemt toe

Reageer je niet of niet tijdig? Dan wordt de wens van de werknemer werkelijkheid. De vorm van arbeid wordt volgens het verzoek van de werknemer aangepast.

Meer weten?

Heb je vragen over deze nieuwe rechten voor werknemers met onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met onze specialist Ingrid Andringa. Zij adviseert je graag over dit onderwerp.

Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch
Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch