Algemeen

Nieuwe (norm)bedragen loonheffingen en werkkostenregeling 2024 bekend

18 dec. 2023

Ondernemer met personeel? De Belastingdienst heeft de normbedragen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling (WKR) en andere bedragen in de loonheffingen – zoals het gebruikelijk loon – voor 2024 bekendgemaakt. De bedragen zijn ten opzichte van 2023 flink verhoogd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Thuiswerkvergoeding

Voor de extra kosten rondom thuiswerken, mag je – onder voorwaarden – een onbelaste vergoeding geven aan je werknemer. Deze onbelaste vergoeding bedraagt in 2023 nog € 2,15, maar stijgt in 2024 naar € 2,35 per dag.

Reiskostenvergoeding

Al eerder was bekend dat ook de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 stijgt. In 2023 kun je nog € 0,21 per kilometer onbelast vergoeden. In 2024 is de onbelaste reiskostenvergoeding € 0,23 per kilometer.

Gebruikelijk loon

Iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor die vennootschap, moet in de loonaangifte een loon opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor dat werk. Dit noemen we het gebruikelijk loon. Hetzelfde geldt voor de partner die werk verricht in de vennootschap.

Voor de vaststelling van dit gebruikelijk loon moet je rekening houden met een normbedrag. Het normbedrag voor het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 nog € 51.000, maar is voor 2024 verhoogd naar € 56.000.

Normbedrag maaltijden

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines (of soortgelijke ruimtes) of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,55 per maaltijd in 2023 naar € 3,90 per maaltijd in 2024.

Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van je werknemer is loon voor je werknemer. Je mag er ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Normbedrag huisvesting op de werkplek

Verzorg je huisvesting op de werkplek? Dan kan daar onder voorwaarden een nihilwaardering voor gelden. Als deze nihilwaardering niet van toepassing is en er geen sprake is van een (dienst)woning, kun je onder voorwaarden voor de waarde van de huisvesting een normbedrag in aanmerking nemen.

Dit normbedrag voor huisvesting en inwoning stijgt van € 6,10 per dag in 2023 naar € 6,70 per dag in 2024.

30%-regeling

Voor het toepassen van de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de werknemer een specifieke deskundigheid heeft die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is. Een werknemer wordt geacht te voldoen aan de specifieke deskundigheid als de beloning van de werknemer hoger is dan een vastgestelde salarisnorm.

Mocht het salaris in 2023 nog minimaal € 41.954 bedragen, vanaf 2024 is de minimale salarisgrens € 46.107.

Voor werknemers die voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs werken bij een onderzoekinstelling en voor werknemers die arts in opleiding tot specialist (AIOS) zijn, geldt geen salarisnorm. Voor werknemers die instromen en jonger zijn dan 30 jaar en hun masterdiploma hebben behaald, geldt voor 2023 een salarisnorm van € 31.891. In 2024 bedraagt die salarisnorm € 35.048.

Vrijwilligersregeling

Je kunt vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven. Al eerder was bekend dat deze onbelaste vergoeding van € 1.900 per jaar in 2023 naar € 2.100 per jaar in 2024 stijgt.

De aan de vrijwilligersvergoeding verbonden maandvergoedingen en uurvergoedingen zijn nu ook bekendgemaakt. De maximale maandvergoeding gaat omhoog van € 190 in 2023 naar € 210 in 2024. De maximale uurvergoeding gaat voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder omhoog van € 5,00 in 2023 naar € 5,50 in 2024. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar bedraagt deze maximum uurvergoeding in 2023 nog € 2,75 en in 2024 € 3,25.

Meer weten?

Wil je meer weten over welke nieuwe normbedragen voor jouw organisatie gelden? Neem dan contact op met onze adviseurs. We helpen je graag!