Algemeen

Nieuw: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

18 mei 2020

Overheden zijn verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te gaan gebruiken. Dit is een digitale kaart waar álle overheidsdiensten straks vanuit gaan. De afmeting van bijvoorbeeld een sloot of erf is dan voor alle instanties hetzelfde. Door de BGT gaan de topografische perceelsgrenzen de komende tijd veranderen. De RVO start in het noorden van Nederland. Dit jaar willen ze zo’n 20.000 ondernemers aanschrijven. Volgend jaar is de rest van Nederland aan de beurt.

Hoe werkt de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Vanaf eind mei krijgen wekelijks honderden landbouwers een uitnodiging voor de BGT-check. Met deze check krijg je de gelegenheid om je nieuwe perceelsregistratie te controleren. Hiermee wil de RVO draagvlak creëren en het aantal bezwaarschriften verminderen.

De RVO tekent de grenzen zelf in. Dit gebeurt op basis van gedetailleerde luchtfoto’s met een resolutie van 10 bij 10 cm. Daardoor is duidelijker te zien waar perceels- en slootgrenzen liggen. Ook zijn gebouwen en wegen nauwkeurig ingemeten. Bijna alle percelen zullen iets wijzigen, vaak met minimaal effect. Soms kan het meer impact hebben. Het heeft dan ook gevolgen voor de grondgebonden regelingen. Na invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie zal er veel minder discussie over de grenzen zijn.

Wat kun jij doen?

Krijg je een uitnodiging voor de BGT-check? Dan moet je binnen 6 weken reageren. Je kunt inloggen op mijn.rvo.nl en de applicatie starten. Je ziet dan de oude en de nieuwe grenzen. Ben je het niet eens met een nieuwe grens? Dan kun je op die plek een stip zetten en aangeven waarom die grens niet juist is. De RVO verwerkt je reactie en neemt zo nodig telefonisch contact op om je opmerkingen te bespreken. Reageer je te laat of helemaal niet? Dan neemt de RVO de grenzen over zoals zij ze ingetekend heeft. Volgend jaar zie je de nieuwe grenzen terug in ‘Mijn percelen’.

Ons advies

Omdat de perceelsregistratie de basis is voor diverse grondgebonden regelingen, adviseren we je om gebruik te maken van de BGT-check. Natuurlijk helpen wij je graag bij de beoordeling van de nieuwe grenzen. Neem daarvoor contact op met je adviseur. Doe dit zodra je de uitnodiging ontvangt, aangezien je binnen het aangegeven aantal weken moet reageren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)? Of kunnen wij je helpen bij de beoordeling van de nieuwe grenzen? Neem dan contact op met je adviseur.