Agro

Mestafzet: afbouw derogatie vraagt om scherpe keuzes

07 mrt. 2024

De afbouw van derogatie, de (nieuwe) NV-gebieden en bufferstroken beperken je mestplaatsingsruimte. Voorheen hoefde je je geen zorgen te maken over je mestafzet als je voldoende grond had. Nu is het echter nog maar de vraag of je nog voldoende grond hebt. Moet je extra grond in gebruik gaan nemen? Gebruik onze quickscan om scherpe keuzes te kunnen maken.

Quickscan mestafzet

Met het afnemen van je mestplaatsingsruimte nemen je mestafzetkosten toe. Om de mestafzetkosten in de hand te houden, moet je dus keuzes maken. Maar daarvoor moet je eerst weten welke factoren je mestafzetkosten kunnen beïnvloeden.

Met onze quickscan kun je zelf in beeld brengen wat onderstaande factoren met je mestafzetkosten doen:

  • aantal melkkoeien
  • jongvee per 10 melkkoeien
  • melkproductie per koe
  • ureum
  • areaal grond
  • BEX

Hieronder lichten we het verder toe.

Aantal melkkoeien

Het verminderen van het aantal melkkoeien is een vorm van extensiveren. Minder koeien betekent simpelweg minder mest. Het betekent echter ook: minder melkgeld. Mestafzet drukt weliswaar op het saldo per kg melk. Maar wellicht heb je de intensiteit nodig om je inkomen te behouden.

Houd hierbij ook rekening met de eventuele aankoop van ruwvoer. We raden aan om in beeld te brengen wat je vaste lasten zijn en wat je kritische benodigde absolute saldo is.

Jongvee per 10 melkkoeien

Bedrijfseconomisch gezien is het veelal goed om geen kalveren op te fokken die je niet nodig hebt. Maar hoe laag kun je gaan? Je wilt immers wel de koeien kunnen vervangen die zorgen voor hogere gezondheidskosten, veel werk en een lagere melkproductie.

Ons advies: focus je op een hoge levensduur, daar start de cirkel.

Melkproductie per koe

Dezelfde melkproductie realiseren met een kleinere veestapel is gunstig voor het verminderen van de mestproductie. Maar bekijk wel goed of je koeien een hogere melkproductie aankunnen en of het past in jouw bedrijfssysteem. Want waarom heb je die hogere melkproductie vorig jaar niet al gehaald? Waarom gaat het je nu wel lukken? Wees kritisch als je jezelf deze vraag stelt.

Ureum

Als je het goed doet, kan het verlagen van ureum je aan de voorkant én aan de achterkant voordeel bieden. Het verlagen van ureum bereik je namelijk met een evenwichtig rantsoen waarbij je kunt besparen op de aankoop van eiwitrijk voer.

Daarnaast produceert de koe minder stikstof, die je dus ook niet hoeft af te voeren.

Maar let op: bemonsterde afvoer zal aantonen dat de hoeveelheid stikstof per ton mest ook daadwerkelijk lager is. Bereken dus goed waar voor jou het voordeel in kan zitten.

Areaal grond

Het vergroten van de mestplaatsingsruimte is veelal een lastige en kostbare maatregel. Eén en ander is afhankelijk van de wijze van invulling en de mogelijkheden in de regio.

Kopen, pachten of samenwerken met de akkerbouw zijn strategische overwegingen voor de verdere afbouw van de derogatie.

BEX

Benieuwd hoe je met de BEX-handreiking kunt sturen om je mestafzet te beperken? Rick en Nico praten je bij in onderstaande video. 

Wat te doen?

De huidige omstandigheden vragen om het maken van zeer scherpe keuzes. Keuzes waarvoor je onze quickscan kun gebruiken om inzicht te krijgen. Keuze gemaakt? Dan is het van belang je keuze tot in perfectie uit te voeren. Je adviseur kan je hierbij helpen. 

Renure

Naast bovenstaande concrete handvaten, kan toestemming voor renure (kunstmestvervangers) ook lucht geven aan de krappe mestmarkt. Meer weten over de aandachtspunten rondom renure? Luister dan wederom naar Rick en Nico.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van de quickscan? Of wil je eens sparren over wat in jouw specifieke situatie de beste keuze kan zijn? Neem dan contact op met een agro-adviseur van Countus. We helpen graag!