Algemeen

Mest: alles op een rij

19 jan 2023

Voor velen is januari de maand voor het doorgeven van aanvullende gegevens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Waar moet je allemaal aan denken? We hebben de belangrijke data en attentiepunten voor je op een rijtje gezet.

Belangrijke data

Tot en met 31 januari 2021:
• Aanvullende gegevens doorgeven

Tot en met 1 februari:
• Aanmelden mest bovengronds uitrijden

Let op

Bij deelname aan derogatie kan niet aangemeld worden voor bovengronds mest uitrijden!

Van 15 februari tot 15 maart:
• Aanmelden bemesten vroege teelten (minimaal een dag voor de teelt)

Tot en met 15 mei:
• Aanmelden stikstofdifferentiatie
• Aanmelden fosfaatdifferentiatie

Tot en met 31 augustus:
• Aanmelden waterverdunde mest uitrijden (klei/veen)

Tot en met 1 oktober:
• Vanggewas na maïs (zand/löss)

Wel of geen derogatie aanvragen?

Derogatie wordt richting 2026 afgebouwd. Vraag jij dit jaar nog derogatie aan? We geven je graag tips.

Bemestingsplan voor iedere landbouwer

Of je nou derogatie aanvraagt of niet, vanaf 2023 moet je als landbouwer een bemestingsplan hebben. Wat er precies in moet staan en wanneer je het uiterlijk klaar moet hebben, is nog niet bekend.

Maatregelen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Van 2023 tot en met 2027 is het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van kracht voor de landbouw. De maatregelen zijn ingrijpend, vooral voor zand- en lössgrondgebieden. We hebben de maatregelen voor je op een rij gezet.

Toepassing juiste gehaltes bij eindvoorraad mest

Had jij op 31 december een voorraad dierlijke mest op jouw bedrijf? Let dan goed op dat je de juiste gehaltes op deze voorraad toepast. De gehaltes moeten namelijk worden bepaald met de ‘best beschikbare gegevens’. Maar wat zijn eigenlijk die best beschikbare gegevens?

Verantwoorden mesttransporten

Vanaf 2023 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast. Nagenoeg alle mesttransporten moeten volgens 1 geautomatiseerd, digitaal systeem worden verantwoord.

Meer weten?

Heb je vragen over de bovenstaande onderwerpen? De specialisten van Countus helpen je graag. Neem contact op met een Countus-adviseur voor meer informatie.