Agro

Rekenen met de juiste gehaltes voor de mestvoorraad

11 dec. 2023

Heb jij op 31 december een voorraad dierlijke mest op jouw bedrijf? Let dan goed op dat je de juiste gehaltes op deze voorraad toepast. De gehaltes moeten namelijk worden bepaald op basis van de ‘best beschikbare gegevens’. Wat zijn jouw best beschikbare gegevens?

Ranking volgens RVO

Wat de best beschikbare gegevens zijn, is nog altijd voer voor discussie. De ranking van de best beschikbare gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) communiceert, is als volgt:

  1. Analyseresultaat van de hele mestvoorraad
  2. Analyseresultaten van de mestafvoer in het jaar
  3. Forfaitaire gehaltes

Wat pas je toe?

De analyse van de hele mestvoorraad staat op plaats 1, maar we merken dat het onduidelijk blijft aan welke voorwaarden zo’n analyse moet voldoen. Het toepassen hiervan kan dus best een risico zijn.

De analyseresultaten van de afgevoerde mest of forfaitaire gehaltes zijn daarom vaak de best beschikbare gegevens.

Eén methode

RVO hanteert echter niet 2 verschillende methodes in hetzelfde jaar voor de gebruiksnormenberekening. Heb je mest gewogen en bemonsterd afgevoerd in het betreffende jaar, maar niet in het voorgaande jaar? Dan moet je de forfaitaire gehaltes toepassen op je eindvoorraad.

Heb je mest gewogen en bemonsterd afgevoerd in het voorgaande jaar, maar niet in het betreffende jaar? Dan moet je de gehaltes van het voorgaande jaar toepassen op je eindvoorraad. Op deze manier zijn de gehaltes van je beginvoorraad gelijk aan je eindvoorraad.

Bemonsterde afvoer in: 2022 Ja Nee Ja Nee
2023 Ja Ja Nee Nee
Gehaltes in gebruiksnormenberekening 2023 op basis van: BV* 2023 Afvoer 2022 Forfaitair Afvoer 2022 Forfaitair
EV* 2023 Afvoer 2023 Forfaitair Afvoer 2022 Forfaitair

* BV = Beginvoorraad, EV = Eindvoorraad

Er zijn situaties waarbij je je af kunt vragen hoe representatief de gehaltes zijn voor de eindvoorraad mest. Ondanks dat er begrip is voor deze vraag, is onze ervaring dat bij controles het gevoerde beleid wordt gevolgd. Houd hier dus rekening mee.

Meer weten?

Heb je vragen over de mestberekening van jouw bedrijf? De specialisten van Countus helpen je graag. Neem contact op met een Countus-adviseur voor meer informatie.