Agro

Melkveehouderij: de ontwikkelingen en verwachtingen

Camiel Verhagen
10 nov 2021

Benieuwd naar de kortetermijn-ontwikkelingen in de melkveehouderij? Wil je weten hoe het zit met veevoer, energie, kunstmest en fosfaatrechten? In deze blog vertellen onze melkveespecialisten je meer over de ontwikkelingen en verwachtingen. Ook lees je over de invloed van deze ontwikkelingen op de liquiditeitspositie.

Zuivelmarkt

De prijsontwikkeling in de zuivelmarkt is gunstig op dit moment. Met name de boterprijzen zijn de laatste maanden gestegen en ook de prijs van magere melkpoeder vertoont een stijgende lijn. Door een grote vraag en krappe voorraden is ook de kaasprijs hoog. Daarbij komt dat de mondiale melkproductie op dit moment in een dal zit. De verwachting is wel dat deze de komende maanden gaat stijgen.

De melkprijs in Nederland is al sinds afgelopen voorjaar continu aan het stijgen. Het niveau van de melkprijs is op dit moment fors hoger dan in het najaar van de afgelopen 3 jaar. Gezien de gunstige prijsontwikkeling, verwachten we dat de melkprijs de komende maanden gestaag door zal stijgen. Daarna zal deze waarschijnlijk stabiliseren wegens een toenemende mondiale productie.

De melkproductie in Nederland is nu laag. Wegens matige ruwvoerkwaliteit en hoge krachtvoerkosten verwachten we ook niet dat deze de komende maanden gaat stijgen. Fabrieken zullen hun capaciteit wel zoveel mogelijk willen blijven benutten, wat ervoor kan zorgen dat de Nederlandse melkprijs hoger wordt dan dat je op basis van de wereldmarkt zou verwachten.

Veevoer

Niet alleen de melkprijs vertoont een stijgende lijn, ook de prijzen voor krachtvoer(grondstoffen) liggen al langere tijd op een hoog niveau. We verwachten wel een stabilisatie van de prijzen, maar tot komend voorjaar zeker geen (sterke) daling. Met name de prijzen voor granen en bijproducten zijn aan het stijgen. Dit jaar zijn flinke hoeveelheden ruwvoer gewonnen, maar de kwaliteit valt gemiddeld genomen niet mee. Dit vraagt om bijsturing van het rantsoen wat – samen met hoge krachtvoerprijzen – de vraag naar bijproducten verhoogt.

Energie en kunstmest

De energiemarkt is op dit moment erg onrustig. De gasprijzen hebben inmiddels een recordhoogte bereikt en ook de brandstofprijzen zijn extreem hoog. Hoge gasprijzen werken door in de prijsnotering voor kunstmest. Deze stijgt iedere dag en voorlopig gaan we er zeker niet vanuit dat deze gaat dalen.

Kunstmestfabrieken schroeven hun productie terug vanwege de torenhoge gasprijs. Als de gasbehoefte de komende winter meevalt, zal de prijs van kunstmest richting het voorjaar wellicht kunnen gaan dalen. Maar als we een relatief strenge winter krijgen, kan de prijs van kunstmest hoog blijven, of zelfs nog verder stijgen. De keuze van het optimale aankoopmoment is lastig. Nu inkopen betekent een hoge prijs betalen. Wachten tot het voorjaar is een gok.

Fosfaatrechten

De prijs voor kooprechten is de laatste weken stabiel tot heel licht dalend. Het huidige niveau is € 147,50 per kg. Ook de leaserechten laten een stabiel prijsverloop zien met € 36 per kg. De landelijke melkproductie is op dit moment laag. Op bedrijfsniveau zien we ook tegenvallende producties per koe. Dat komt door de combinatie van een matige ruwvoerkwaliteit en hoge krachtvoerkosten.

Op basis hiervan zou je verwachten dat de prijs voor fosfaatrechten eerder zakt dan stijgt. Maar de strategie van handelaren is wel een ongrijpbare factor hierin. Door ingekochte rechten niet direct te koop aan te bieden, kunnen zij de prijsvorming beïnvloeden.

Liquiditeitsontwikkeling

Veel melkveebedrijven zien de liquiditeitspositie verslechteren, ondanks een relatief goede melkprijs waarin eerder een stijging dan een daling wordt verwacht. Op veel bedrijven valt de maandelijkse melklevering tegen door een lagere productie én de gehalten per koe. De matige kwaliteit van het ruwvoer dat afgelopen voorjaar is gewonnen, is hier de hoofdoorzaak van.

Omdat krachtvoer en bijproducten duur zijn, is er ook niet veel drang om extra bij te voeren. Daar komt bij dat de kosten voor loonwerk en eigen mechanisatie dit jaar hoog zijn wegens de grote hoeveelheid gras dat is ingekuild.

We verwachten dat de kostprijs van een kg melk voorlopig hoog zal blijven vanwege hoge kosten voor vooral voer, energie en kunstmest. Daarom is het belangrijk om de verwachte liquiditeitsontwikkeling goed in beeld te brengen met een liquiditeitsprognose. Het is hierbij ook van belang om continu de optimale balans te zoeken tussen de melkproductie en de voerkosten die daarbij horen.

Meer weten?

Heb je vragen over de marktverwachtingen of heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? Neem contact op met Camiel Verhagen of Joop Rensen. We helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Camiel Verhagen
Neem contact op met Camiel Verhagen