Agro, Melkvee

Hoe ga je om met de actuele hoge kosten in de melkveehouderij?

08 apr 2022

De melkprijs loopt op, dat is goed nieuws voor jou als melkveehouder. Aan de andere kant worden de kosten helaas ook hoger. Nu is er misschien nog niks aan de hand, maar geven de huidige resultaten ook garanties voor jouw toekomst? In deze blog lees je er alles over en geven we praktische tips.

Net als in alle andere sectoren, lopen ook in de melkveehouderij de kosten snel op. In de tabel hieronder hebben we de meest extreme kostenstijgingen voor je op een rij gezet. Met onderaan een algemene inflatiecorrectie van zo’n 6% voor de overige kosten.

Die inflatie jaagt alle kosten omhoog. Van medicijnen tot mechanisatiekosten en privé uitgaven. Zelfs de rente-opslagen lopen op. Althans, voor de leningen waarvan de rentevaste periode afloopt.

Al met al moet de melkprijs oplopen richting € 45,25 per 100 kg melk om een gelijke marge te houden. Gelukkig is de huidige melkprijs ook op dit niveau. Maar garanties dat dit nog (lang) zo blijft, zijn er niet. Op de korte termijn geldt voor de meeste bedrijven dat de marge niet lager is dan het afgelopen jaar. Wel ben je misschien het ‘gevoel’ bij de kasstroom kwijt. Het volgen van je bankrekening en een planning op de automatische piloot is lastiger. Hoe ga je hier nu in je bedrijfsvoering mee om?

Kunstmest

De kosten voor kunstmest zijn 4 keer over de kop gegaan. Je bent dan geneigd om minder te gaan strooien. Als je die ruimte hebt is dat een verstandige eerste beslissing. Voorwaarde zou echter wel moeten zijn dat je voldoende voer wint. De (kracht)voerkosten (in € per 100 kg melk) lopen harder op dan de kunstmestkosten. De focus moet dus liggen op maximaal melken uit ruwvoer. Daarvoor is een goede kwaliteit ruwvoer een basis vereiste. Minder kunstmest strooien hoeft de kwaliteit van de graskuil niet te beïnvloeden. Wel is de kans groot dat je een kleinere hoeveelheid oogst. Wat is de impact van een lagere opbrengst voor jouw bedrijf?

Bouwplan

De tweede afweging die je moet maken, is welke alternatieven er zijn naast de teelt van gras en mais. Kun je hectares vrij maken voor de teelt van eigen krachtvoer? Voederbieten bijvoorbeeld ? Of graan? Veldbonen, of MKS? Veldbonen is een gewas dat vanaf 2023 ook in het GLB gestimuleerd gaat worden. Het legt als vlinderbloemige namelijk stikstof vast in de bodem. Wellicht kun je er nu al mee aan de slag om extra eiwit te telen. En twijfel je of er voldoende ruwvoer gaat groeien – met 3 droge zomers in het geheugen, dan kun je de keuze wellicht uitstellen door een dubbeldoel maisras te kiezen. Dan bepaal je dit najaar of je het gaat hakselen of dat je er MKS van maakt.

(Kracht)voer melkkoeien

Met de huidige prijzen voor krachtvoer hebben veel veehouders de neiging om de krachtvoerkraan dicht(er) te draaien. Iedere kilo die je niet aankoopt, verlaagd de factuur. Als dit zou kunnen zonder dat de melkproductie daalt, dan is de vraag waarom je dit niet veel eerder hebt gedaan.

Je kunt het verlies aan energie en eiwit in het rantsoen compenseren met vers gras. Dit kan door weidegang of door zomerstalvoeren. Qua VEM en eiwit kan het verse gras zeker concurreren met krachtvoer. En met het smakelijke voorjaarsgras krijg je wellicht ook nog een kilogram droge stof extra opgenomen.

Theoretisch kun je op 1 kilogram krachtvoer zo’n 2 kilogram melk produceren. Over het geheel zien we de voerefficiëntie niet direct dalen als je 1 kilogram krachtvoer minder voert. Reken eens met een voerefficiëntie van 1,2 kilogram melk per kilogram drogestof rantsoen. Dan kan het zeker uit om te blijven voeren zolang de voerprijs lager is dan de melkprijs. Is de voerprijs gelijk aan de melkprijs? Dan zit er nog krap 10% voordeel in voor jezelf vanuit de voerefficiëntie. De brokprijs is namelijk per kilogram en niet per kilogram drogestof.

Tot slot is het goed om kritisch te kijken naar het soort krachtvoer dat je voert. Kun je nog een stapje terug in eiwit niveau van het rantsoen? En dus van eiwit- naar energie aanvulling? Of misschien kun je een andere eiwitbron voeren. Wellicht met een lagere prijs per kilogram eiwit.

Weiden voor vers gras & minder diesel verbruik

Met weidegang kun je een aantal voordelen combineren. Je benut het verse gras en je bespaart op bewerking en diesel verbruik. De grote uitdaging is om de productie van het grasland op peil te houden. Dat is zeker mogelijk, maar vraagt wel echte focus van het management. Of kun je een daling van de grasopbrengst opvangen? Bijvoorbeeld door een hogere productie op andere percelen. Of omdat je voldoende land in gebruik hebt.

Meer weten over het behalen van de optimale opbrengsten?

Heb je vragen over de hogere kosten en wil je jouw specifieke situatie hierin bespreken? Neem contact op met onze Branchespecialist Melkvee Rick Hoksbergen, hij adviseert je graag.