Agro

Locatiegegevens PAS-melding moeten openbaar

12 mrt 2021

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet de locatiegegevens van 10 agrarische bedrijven openbaar maken. Dat heeft de Raad van State bepaald. Wat betekent deze uitspraak voor jouw PAS-melding?

Hoe zat het ook alweer?

Het begon allemaal met het verzoek van Milieuorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environmet U.A. (MOB) om de gegevens van bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan openbaar te maken. In totaal zijn dit zo’n 3.500 bedrijven. De organisatie heeft een principezaak ingediend met 10 PAS-melders.

De rechtbank Noord-Nederland gaf de MOB gelijk, waardoor de minister in hoger beroep ging. Echter heeft de Raad van State nu beslist dat het oordeel van de rechtbank juist was. De 10 bedrijven moeten dus hun Aerius-berekening inclusief adres- en topografische gegevens openbaar maken.

Ook emissiegegevens

Wat betekent deze uitspraak nou precies? De rechter vindt dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie zijn, maar ook emissiegegevens. Een belangrijke uitspraak, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van deze informatie te weigeren. Het doel van de Wob is namelijk om zoveel mogelijk informatie over (stikstof)emissie openbaar te maken. De privacy van de belanghebbenden weegt dan dus niet op tegen het openbaar maken van de informatie.

De minister vreesde dat het openbaar maken van de gegevens sabotage in de hand werkt. Maar dat is dus volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd en aannemelijk gemaakt. 

Gevolgen uitspraak

Wat nu? De uitspraak heeft nu alleen gevolgen voor de 10 desbetreffende bedrijven. Maar bij nieuwe verzoeken moet de minister de gevraagde informatie dus openbaar maken. Daardoor wordt duidelijk welke bedrijven een PAS-melding hebben gedaan. Dat kan betekenen dat de MOB handhavingsverzoeken gaat indienen, aangezien deze bedrijven door het vervallen van de PAS-melding veelal geen geldige toestemming hebben.

Dien de informatie op tijd aan

Tegen de uitspraak kun je niets doen. Wel raden we je aan om de gevraagde informatie voor de legalisatie van de PAS-melders op tijd in te dienen. Deze informatie is namelijk nodig om de PAS-melding te legaliseren.

Verder kun je overwegen om toch bezwaar te maken tegen het verstrekken van de locatiegegevens. Dit kan namelijk tijdwinst opleveren, waardoor de MOB de gevraagde gegevens pas later ontvangt en er dus meer tijd is om de melding te legaliseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het legaliseren van een PAS-melding? Of wil je advies over wat je in jouw situatie het beste kunt doen? Neem dan contact op met een Countus-adviseur.