Algemeen

PAS-melding gedaan? Houd ‘m legaal en meld je nu aan

13 aug 2020

In 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. In 2019 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat de PAS niet meer gebruikt mag worden om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). In de tussentijd hebben ruim 3.300 bedrijven een melding gedaan onder het PAS. Door de uitspraak zijn de meldingen nietig verklaard. Wat betekent dat voor jou als PAS-melder en wat kun je doen?

Oplossing voor PAS-melders

Minister Schouten heeft toegezegd dat ze de destijds legaal gedane PAS-meldingen legaal wil houden. Je project moest dan wel op 29 mei 2019 gerealiseerd zijn. De minister van LNV wil dus een oplossing bieden om de bedrijven die een melding hebben gedaan, een geschikte toestemming of vergunning te verlenen. Dit proces van ‘legaal houden’ is gecompliceerd. Het zal dan ook niet voor 2021 zijn afgerond.

De eerste stap die je als ondernemer moet zetten om je melding legaal te houden? Meld het bij de RVO. De minister heeft namelijk informatie nodig van de PAS-melders om het aantal bedrijven en de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te krijgen. 

Email van RVO

Alle PAS-melders hebben vanuit het e-mailadres [email protected] bericht gekregen. In deze e-mail wordt gevraagd of de PAS-melding nog omgezet moet worden in een vergunning en wie de contactpersoon is voor de vergunningverlening.

Heb je een PAS-melding gedaan, maar het bericht niet gehad? Meld je dan wel aan! Het gaat om een eerste aanmelding en deze aanmelding is belangrijk om je rechten veilig te stellen. In het vervolgproces moet je meer informatie aanleveren, Aerius-berekeningen bijvoorbeeld.

Wat moet je doen?

Heb je een PAS-melding gedaan en wil je deze legaliseren (‘legaal houden’)? Meld dat dan bij de RVO vóór 1 oktober 2020. Dat kun je natuurlijk zelf doen, maar wij kunnen je er ook bij helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over je PAS-melding of over hoe je deze legaal kunt houden? Neem hiervoor contact op met je adviseur.