Algemeen

Kwart mkb’ers binnen 4 maanden in geldnood door liquiditeitsproblemen

Maar liefst 25% van het mkb krijgt binnen 4 maanden te maken met liquiditeitsproblemen. Dit blijkt uit een enquête van Stichting MKB Financiering (SMF) en ondernemersvereniging ONL. Deze uitkomst is zorgelijk. Zeker omdat 82% van de ondernemers niet weet waar je terecht kunt voor aanvullende financiering. Hoe financier je zo’n liquiditeitstekort?

Liquiditeitsproblemen? Aankloppen bij de bank

Een eerste gedachte is vaak om bij de bank aan te kloppen. Maar de investeringsbereidheid bij banken is sterk afgenomen. Dit zegt Hans van Biesheuvel, voorzitter van ONL. Een andere ontwikkeling die hij noemt, is dat banken financieringsaanvragen steeds meer online afhandelen. Het algoritme bepaalt dan of de ondernemer in aanmerking komt voor een gesprek. Ook dit maakt het lastig om een financiering te krijgen.

Deze situaties komen steeds vaker voor. De verwachting is dat - als gevolg van de opgelopen belastingschulden - de geldproblemen groter worden. Ondernemers kiezen er vaak voor om hun uitgaven zoveel mogelijk te beperken bij dreigende liquiditeitstekorten. Denk aan het uitstellen van salarisuitbetaling of investeringen. Vaak geeft dit wel even lucht, maar is het dweilen met de kraan open.

Maak je liquiditeit inzichtelijk

Het begint namelijk met goed in- en overzicht. Zorg ervoor dat je de kasstromen, je toekomstige inkomsten en uitgaven inzichtelijk maakt. Zo krijg je een realistisch beeld van jouw situatie en kun je een inschatting maken van de werkelijke liquiditeitsbehoefte, op de korte en middellange termijn. Vanuit deze positie kun je samen met je adviseur naar oplossingen kijken.

Start met een blik naar binnen. Wat zijn de uitgaven en opbrengsten? Aan welke knoppen kun je draaien om de rentabiliteit en daarmee de liquiditeiten te verbeteren? Vervolgens kijk je naar de verplichtingen richting stakeholders. Denk aan de financiers, de Belastingdienst etc. Hoe kun je de lasten verlichten? Is er genoeg vertrouwen in de toekomstige financiële stabiliteit en een externe financieringsbehoefte? Dan kun je op zoek gaan naar een passende, aanvullende financiering.

Klein Krediet Corona-regeling

Vanuit een situatie van herstel is het krijgen van een reguliere bankfinanciering lastig. Maar dit kun je mogelijk invullen met een zogeheten Klein Krediet Corona-regeling (KKC). Dit is een aantrekkelijke financiering voor ondernemers. De regeling biedt een gunstige rente en een lage aflossingsverplichting. Kom je hier niet voor in aanmerking? Dan kun je altijd nog kijken naar alternatieve financieringen. Uiteraard kunnen wij je daarbij helpen.

Meer weten?

Wil je hulp bij het inzichtelijk maken van je liquiditeitsbehoefte? Of bij het zoeken naar een passende aanvullende financiering, zoals de KKC? Neem contact op met een van onze adviseurs. We helpen je graag.