Agro

Inzaaien vanggewassen voor de vergroeningseis Ecologisch aandachtsgebied

12 aug 2022

Heb je vanggewassen opgegeven voor de vergroeningseis Ecologisch aandachtsgebied (EA) in de Gecombineerde Opgave? Dan duurt het waarschijnlijk niet zo lang meer voordat je de eerste vanggewassen zaait. Hoe zit het ook alweer met het inzaaien van vanggewassen voor de vergroeningseis? En wat als je wijzigingen wilt doorvoeren? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wat is de vergroeningseis voor vanggewassen?

Ecologisch aandachtsgebied is een vergroeningseis waarbij je minimaal 5% van het oppervlakte bouwland moet gebruiken als ecologisch aandachtsgebied. Hiervoor kun je bepaalde vanggewassen inzetten.

Er zijn 3 categorieën vanggewassen in de algemene lijst:

  • Vanggewassen algemeen (categorie 1)
  • Vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2)
  • Vanggewassen onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3)

Mag ik wijzigen doorvoeren?

In de Gecombineerde Opgave heb je inmiddels het soort EA-vanggewas (categorie 1, 2 of 3) opgegeven, de geplande inzaaidatum (oogstdatum bij categorie 3) en het gewas. Wil je iets wijzigen? Dat kan. Doe dit dan wel uiterlijk 15 oktober in de Gecombineerde Opgave.

Wijkt de werkelijke inzaaidatum bijvoorbeeld af van de opgegeven datum? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Je kunt namelijk geen datum in het verleden opgeven en pas vanaf de gemelde inzaaidatum gaat een verplichte teeltperiode van 8 weken van start. Uiterlijk 15 oktober moet je de vanggewassen hebben ingezaaid.

Daarnaast mag je nog van categorie vanggewas en soort vanggewas wisselen. Als je met de opgegeven vanggewassen al aan de 5% Ecologisch Aandachtsgebied voldoet, mag je een ander perceel aanmerken als EA. De wijzigingen moet je uiterlijk op de dag van inzaaien van het vanggewas doorgeven. Doe dit dus zo snel mogelijk en uiterlijk 15 oktober.

TAN-code in plaats van eHerkenning

De Gecombineerde opgave versturen – en dus de wijziging doorvoeren - kan sinds 28 juni alleen nog maar met een TAN-code. Ondertekenen is niet meer mogelijk met eHerkenning. Vraag de TAN-codes op tijd aan bij RVO.

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruikte zaaizaad?

Je mag het zaaizaad niet behandelen met een gewasbeschermingsmiddel. Ook moet de gebruikte hoeveelheid minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid in de CSAR-rassenlijst zijn. Verder moet het vanggewas de bodem zichtbaar bedekken. De aankoopbewijzen en etiketten moet je bovendien minimaal 5 jaar bewaren.

Verder gelden per categorie een aantal specifieke voorwaarden:

  • In categorie 1 moet het zaaizaad een mengsel zijn van minimaal 2 toegestane soorten.
  • In categorie 2 moet je een mengsel van minimaal 2 toegestane soorten gebruiken. In dit mengsel moet elke aanwezige soort minimaal 3% van het totale gewicht zijn.
  • In categorie 3 hoef je geen mengsel te gebruiken. Alle soorten gras en vlinderbloemige gewassen zijn toegestaan.

Het vanggewas is gezaaid, en dan?

Vanaf het moment van de oogst van het hoofdgewas tot en met het einde van de 8-wekenperiode mag je geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Je mag wel meststoffen gebruiken. Bepaalde vanggewasssen mag je maaien of begrazen. De voorwaarde is wel dat de grond voldoende bedekt blijft.

Vanggewassen in de categorie 1 en 2 moet je minimaal 8 weken in stand houden. Dit geldt ook voor categorie 3, tenzij je binnen die periode een nieuw gewas als hoofdteelt teelt.

Ecologisch Aandachtsgebied in het nieuwe GLB?

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 bestaat er niet meer iets wat we Ecologisch Aandachtsgebied noemen. Er is wel een vergelijkbare voorwaarde voor de basispremie, namelijk dat 4% van je bouwland als niet-productief areaal wordt ingericht. Hou onze artikelen over het nieuwe GLB in de gaten om op de hoogte te blijven.

Meer weten?

Wil je meer weten over het inzaaien van vanggewassen? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag!