Algemeen

Het nieuwe GLB na 2020

07 mei 2020

In 2020 loopt het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) af. Dit betekent dat in 2021 het nieuwe GLB in zou moeten gaan. Maar zoals het nu lijkt, is dit niet haalbaar en gaat het nieuwe GLB waarschijnlijk pas in op 1 januari 2023.

Hoofddoelen GLB

In het nieuwe GLB is een aantal hoofddoelen gesteld waarin onder meer jonge landbouwers, klimaat en duurzame energie, en veilig en duurzaam voedsel centraal staan. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) komt te staan hoe het nieuwe GLB in Nederland wordt ingevuld. Het NSP moet ervoor zorgen dat het GLB zich minder richt op inkomenssteun en meer op doelgerichte betalingen met minder regeldruk.

Hierbij wordt een een drielagenmodel gehanteerd dat bestaat uit:

  • Basissteun
  • Ecoregelingen, doelgerichte betalingen
  • Agro-, milieu- en klimaatmaatregelen

Een groot deel van de vergroeningseisen in het huidige beleid wordt onderdeel voor de voorwaarden voor de basissteun. De huidige ecoregelingen worden gebruikt voor klimaat- en milieumaatregelen.

Extra beloning

De inzet hierbij is dat bedrijven die meedoen aan de ecoregelingen extra worden beloond voor hun bijdrage aan maatschappelijke doelen. De bedoeling is dat er in de bedrijfsvoering meer rekening gehouden gaat worden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht. Lidstaten mogen in het nieuwe GLB meer zelf bepalen.

Pilots

Op dit moment worden 7 GLB-pilots uitgevoerd om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen en minder administratieve lasten. Dit is vooruitlopend op het nieuwe GLB. Er moet voldoende ambitie zijn om de landbouw verder te verduurzamen, maar anderzijds moet er ook bereidheid zijn om mee te doen aan de ecoregelingen.

De uitdaging is om voldoende draagvlak te vinden bij alle betrokken partijen. Arjan Leber doet met zijn bedrijf mee aan de GLB-pilot en vertelt over zijn ervaringen.

Tot die tijd…

Het is dus nog onzeker of het nieuwe GLB-beleid over 2 of 3 jaar zal ingaan. Er zal tot die tijd een tussenfase zijn waarin het huidige systeem van betalingsrechten blijft bestaan, maar waarschijlnlijk wel met een lagere waarde als gevolg van een kleiner nieuw budget.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe GLB? Neem dan contact op met een Countus-adviseur.