Algemeen

Het belang van een liquiditeitsprognose

Karin Schukkink-Olink
08 jul 2021

Cashflow, kasstroom, liquiditeit, er zijn veel termen voor bedacht. Kort gezegd: hoeveel geld heb je beschikbaar om de rekeningen te betalen? Vaak loopt dit anders dan gepland. Hoe zorg je er dan toch voor dat je niet verrast wordt door een te krappe geldstroom? Is het verstandig om nu te investeren of heb je het geld later nodig voor andere zaken? Als eigenaar van een melkveebedrijf maakt Rudi​e te Selle al jaren een liquiditeitsprognose en vergelijkt hij deze elk kwartaal met de werkelijke cijfers. Hij vertelt over het belang hiervan.

Wat voor bedrijf heb je?

‘In het Winterswijkse coulisselandschap heb ik samen met mijn moeder een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 60 stuks jongvee. We hebben ruim 52 hectare grond in gebruik en daarnaast nog 8 hectare natuurland in beheer. We melken de koeien met behulp van 2 melkrobots. Daarnaast kunnen de koeien de wei in. Het uitrijden van de mest, het inkuilen van het gras en de volledige teelt van onze snijmaïs laten we over aan een loonwerker. Onze focus ligt dus op het voeren en melken.’

Waarom maak je elk jaar een liquiditeitsprognose?

‘Ik wil graag kort op de cijfers zitten om te weten hoe die zich ontwikkelen. Vanuit de voerleverancier hebben we de kengetallen rondom de voerkosten vaak wel inzichtelijk. Dit is weliswaar de grootste kostenpost binnen onze bedrijfsvoering, maar je wil toch ook een totaalbeeld. 1 keer per jaar naar de jaarcijfers kijken vind ik te weinig.’

‘Daarnaast hebben we in 2014 voor een andere opzet van ons bedrijf gekozen. Ook is de zuivelmarkt grilliger geworden. Het sturen op de rekening courant in combinatie met wat je aan facturen hebt liggen en nog binnen gaat krijgen wordt dan als rijden zonder rijbewijs. Je denkt dat je het wel kunt, totdat je te kort door de bocht gaat. Een prognose is trouwens eenvoudig te maken als je met Excel overweg kunt. Met een basisbestand dat je aangeleverd krijgt van Countus heb je vrij vlot een prognose opgesteld.’

Na ieder kwartaal ontvang je een overzicht van de prognosecijfers en de werkelijke cijfers. Wat leveren deze inzichten jou op?

‘Natuurlijk bekijk je of de inschatting die je gemaakt hebt in lijn ligt met de werkelijkheid. Maar het is meer dan dat. In je prognose ga je uit van verwachtingen qua inkomsten en uitgaven die ik baseer op voorgaande jaren. Natuurlijk is het mooi als je voorspelling uitkomt, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je inzicht houdt in je liquiditeit en dat je afwijkingen ten opzichte van je prognose ook kunt verklaren.’

‘Op die manier hebben we ook in mindere tijden een goed en onderbouwd verhaal richting onze financier, waar we een flinke financiële verplichting aan hebben. Het helpt om je koers te bevestigen, of geeft aan dat je bij moet sturen. De 3 afgelopen droge jaren bewees het zijn waarde. Ik zag direct waar we minder kosten maakten, maar ook wat zo'n droog jaar ons extra kostte.’

Gebruik je de liquiditeitsprognose ook in jouw afweging voor investeringen?

‘De grote lijn binnen je bedrijf moet leidend zijn. Reguliere vervangingsinvesteringen moet je blijven doen, maar een liquiditeitsprognose helpt wel. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak, waarvoor we een SDE hebben gekregen. Daaropvolgend hebben we deze winter geïnvesteerd in een grote elektrische boiler met tijdschakeling zodat we ons water overdag verwarmen met de zon.’

‘Met behulp van de liquiditeitsprognose kun je goed begroten hoe dit zich houdt op het totaal en wanneer je hem hebt terugverdiend. Een grotere schudder moet bijvoorbeeld maar even wachten, dat past nu niet.’

Wat voor tip zou je andere boeren willen geven om (meer) inzicht te krijgen in hun liquiditeit?

‘Zie het niet als weer een extra overzicht of plan dat je maakt. Het helpt je om korter op je financiële cijfers te zitten en daarmee voorkom je verrassingen. Het effect van duurder krachtvoer op het totaal heb ik nu al in beeld voor dit jaar.’

Meer weten?

Ben je benieuwd wat een liquiditeitsprognose voor jou kan betekenen of heb je hulp nodig bij het opstellen van een prognose? Wij kunnen relatief eenvoudig een basisbestand voor je maken waarin we jouw cijfers van de 12 voorgaande maanden als basis gebruiken. Hierdoor heb je alle vaste, terugkomende kosten goed in beeld en hoef je eigenlijk alleen nog correcties door te voeren. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs

 

Meer informatie? Neem contact op met Karin Schukkink-Olink
Neem contact op met Karin Schukkink-Olink