Agro

Gecombineerde opgave 2024: versoepeling niet-productief

22 apr. 2024

Het is weer bijna tijd voor de Gecombineerde opgave. Denk je eraan om hem uiterlijk 15 mei in te dienen? Na die tijd kun je slechts enkele wijzigingen doorgeven zonder dat dit invloed heeft op je toeslag. Kijk vóór de deadline van de Gecombineerde opgave ook nog eens goed naar de invulling van GLMC 8. Kom je op een andere uitkomst als je gebruikmaakt van de versoepeling? We vertellen je er meer over.

4% niet-productief bouwlandareaal

GLMC 8 heeft betrekking op de basisvereiste van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij je onder andere 4% van je bouwlandareaal niet productief moet inrichten. Dit moest met landschapselementen, niet-productieve bufferstroken of groene braak. Voor stikstofgewassen en vanggewassen gold een ‘7%-regel’.

Inmiddels is bekend dat een zogenoemde derogatie is gegeven voor de verplichting van 4% niet-productief bouwland. Deze derogatie houdt in dat je een extra mogelijkheid hebt om aan de verplichting te voldoen. Je mag de 4% namelijk invullen met (verplichte) vanggewassen, stikstofbindende gewassen, braakliggende grond of landschapselementen. Óf een combinatie daarvan. Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan.

Vanggewassen

Zet je vanggewassen in voor de verplichting 4% niet-productief? Zaai deze dan zo snel mogelijk na de hoofdteelt in, of als onderzaai. Met het vernietigen van het vanggewas sluit je aan bij de mestregelgeving, maar vanuit het GLB laat je het in ieder geval tot 1 december staan.

Mestplaatsingsruimte

Geef je door deze versoepeling in verhouding meer percelen dan landschapselementen op als niet-productief? Houd er dan rekening mee dat je mestplaatsingsruimte hierdoor afneemt.

Invullen in de Gecombineerde opgave

Sinds kort is de derogatie-optie beschikbaar. Bij het onderdeel 'Grond' vink je aan: '4% invullen met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen, landschapselementen en vanggewassen'.

Per perceel vink je aan welke percelen je opgeeft als niet-productief bouwland en voor welke invulling je kiest. Het 'braak-vinkje' gebruik je bij gewassen die productief kunnen zijn, maar die je als niet-productief inzet.

Let op
Maak je gebruik van de derogatie-optie? Dan is het verplicht om de optie aan te vinken. Had je de opgave al ingediend voordat de optie beschikbaar was? Wijzig dan je opgave en vergeet 'm niet opnieuw te versturen.

Deadline 15 mei

Begin op tijd met de Gecombineerde opgave en dien hem op zijn laatst op 15 mei in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is geen kortingsperiode voor het toevoegen van extra percelen of het vergroten van oppervlakten. Het niveau van de eco-premie kun je ook niet meer verhogen. Wel kun je eco-activiteiten intrekken en het niveau van de eco-premie verlagen.

Geef wijzigingen gedurende het jaar zo snel mogelijk door. Tussen 15 oktober en 2 december 2024 dien je vervolgens de definitieve aanvraag in. Dit moet altijd, ook als je na 15 mei geen wijzigingen hebt doorgegeven. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de versoepeling van GLMC 8 of heb je hulp nodig bij het indienen van de Gecombineerde opgave? Neem contact op met één van onze agro-specialisten. Zij helpen je graag.