Algemeen

Duurzaamheidsverslag: begin alvast met het verzamelen van data

Ton Kock
12 dec. 2023

Vanaf 2024 moeten veel bedrijven vastleggen hoe ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als groot bedrijf ben je verplicht een duurzaamheidsrapportage te maken, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze publiceer je begin 2025. Maar om over het hele jaar de impact te weten, moet je in veel gevallen direct vanaf 1 januari data verzamelen. Wat wordt er van je verwacht?

Verzamelen van gegevens

Uit een enquête onder Nederlandse bedrijven bleek eind november dat ruim een kwart van de bedrijven die vanaf het nieuwe jaar duurzaamheidsrapportages moeten afleveren, hiervoor nog niet genoeg gegevens verzamelen.

Uit onderzoek van SEO en de UvA blijkt dat 47 procent van de bedrijven die vanaf 1 januari onder de regels vallen, al continu de geboekte voortgang monitort. Nog eens ruim een kwart verzamelt al wel gegevens of rapporteert daarover. 10 procent is nog bezig met het formuleren van doelstellingen, en 16 procent ‘verkent’ op dit moment de impact van de CSRD-regels voor hun bedrijf. 1 procent is helemaal niet bezig met de nieuwe duurzaamheidsrapportages.

Sancties?

Omdat veel bedrijven nog lang niet klaar zijn met de implementatie van CSRD-regels, wordt verwacht dat een deel van de verslagen niet volledig aan de regels voldoet. Ze zullen niet meteen allemaal worden afgekeurd, maar er komen mogelijk wel opmerkingen op.

Toezichthouder AFM zal er rekening mee houden dat het voor alle partijen nieuwe wetgeving is. Maar publiceer je een verklaring met een beperking? Dan kan dat wel reden zijn voor extra onderzoek naar je bedrijf. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft, bepaalt AFM de vervolgstappen en eventuele sancties. Dat kan een verplichte correctie zijn of een persbericht over de misstap. Boetes kan de AFM juridisch gezien niet opleggen.

Meer weten?

Meer weten over de CSRD en hoe je je kunt voorbereiden op deze nieuwe regelgeving? Neem contact op met je adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Ton Kock
Fiscaal-juridisch, Duurzaamheid en nieuwe energie
Neem contact op met Ton Kock
Fiscaal-juridisch, Duurzaamheid en nieuwe energie