Agro

Droogteschade: voorkomen of genezen?

08 jul 2020

Voor het derde jaar op rij is deze vraag over de droogte actueel. Het neerslagtekort mag afgelopen maand dan iets zijn gecorrigeerd, landelijk kampen we nog met een tekort van gemiddeld 150 mm. Kies je als boer voor een operationele of meer strategische oplossing?

Langste dag

Voor de langste dag groeit het meeste gras; het is oude boerenwijsheid. Uitzonderingen bevestigen de regel. Laten we hopen dat het dit jaar van toepassing is en dat er deze zomer en in de herfst nog veel gras groeit. De ruwvoervoorraden zijn namelijk volledig verdwenen.

Het kan verkeren… In 2017 besteedden we bij Countus nog ruimschoots aandacht aan het verwaarden van het eigen ruwvoer tijdens onze relatieavonden. Aanleiding was de opstapelende voorraad ruwvoer. Met een paar groeizame jaren kan de situatie dus ook weer rap herstellen, ook wanneer we de extensiveringstrend en de afname van het aanwezige jongvee in ogenschouw nemen.

Wat te doen?

Een veelgestelde vraag is of beregenen uit kan. Een operationele oplossing om te kunnen blijven beweiden, onnodige herinzaai te voorkomen en voor premies in kwaliteitsprogramma’s in aanmerking te blijven komen. Maar voorraden corrigeren met beregenen is vrijwel onmogelijk én een dure oplossing. In de meeste gevallen kun je meer voer kopen van de beregeningskosten, dan er extra voer groeit.

Bekijk dit rekenvoorbeeld: bij 100 mm beregening per jaar per ha, bedragen de kosten ca. € 700/ha, rekenend met een vrij sobere installatie. Hierbij wordt het kostenniveau sterk bepaald door de gebruiksfrequentie en de mogelijkheid van wel of niet elektrisch beregenen. Daar koop je bij een kilo droge stof prijs van 15 ct ook 4-5 ton ds ruwvoer voor.

Strategische langetermijnoplossingen

Wanneer het weer – en met name de droogte – steeds meer invloed heeft op je bedrijf, is het verstandig om te kijken naar structurele strategische oplossingen. Oplossingen die passen bij de uitdagingen die er sectorbreed liggen. Want, kunnen we wel blijven beregenen als het water daadwerkelijk vaker schaars wordt? En past het wel bij de CO2 opgave die er ligt?

Overweeg om de operationele kosten van beregenen om te zetten naar investeringskosten, zoals het versterken van grondgebondenheid, het vergroten van de voeropslag, het inpassen van biodiversiteit en het vergroten van waterbergend vermogen van de bodem en in het landschap.

Geen betere raad dan voorraad

Het versterken van de grondgebondenheid en het vergroten van de voeropslag maken voerbuffering in groeizame jaren mogelijk. Net als de droge jaren, zullen deze in de meerjarenreeksen blijven voorkomen.

Maïs is een mooi dubbeldoelgewas en kun je bij een overvloed aan ruwvoer ook als krachtvoervervanger inzetten als CCM of MKS. Met het onderwerken van de gewasresten investeer je bovendien in de bodemvruchtbaarheid en in het waterbergend vermogen. Klavers, de makkelijkste kruiden, wortelen dieper en kunnen daardoor beter tegen droogte en de biodiversiteit neemt toe.

Het vergroten van het waterbergend vermogen is er 1 van de lange adem en vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Maar het maakt je bedrijf weerbaarder tegen klimaatveranderingen.

Kortom, het keuzepalet is wat breder dan wel of geen haspel. Combineer de mogelijkheden op je bedrijf slim. Hiermee versterk je je onderneming op de langere termijn. Neem dit ter overweging als je voor de zoveelste keer de regenhaspel uittrekt of overweegt om er eentje aan te schaffen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de impact van de droogte of over structurele oplossingen hiervoor? Neem contact op met je adviseur.