Agro

De Milieulijst (MIA/Vamil) per 2024

08 jan. 2024

Ben je van plan om in je bedrijf te investeren in 2024? In de Milieulijst staan de investeringen die voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) in aanmerking komen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.

Budget blijft gelijk

De percentages en het budget binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven gelijk aan vorig jaar. Een investering of bedrijfsmiddel komt met de MIA in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het budget bedraagt wederom € 192 miljoen. 

Net als anders kun je 75% van milieu-investeringen willekeurig afschrijven met de Vamil. Het budget blijft ongewijzigd, met een bedrag van € 25 miljoen.

Liever investeren in duurzame energie of energiebesparing? Bekijk dan het artikel over de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Nieuwe mogelijkheden

Op de Milieulijst zijn onder andere de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen vanaf 2024:

• Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt.
• Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden  van dierlijke mest.
• Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit.

Vervallen bedrijfsmiddelen

Aan de andere kant zijn er ook een aantal subsidiabele investeringen komen te vervallen vanaf 2024. Voor de agrarische sector gaat het dan met name om:

• Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing.
• Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding.
• GPS-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens.
• Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage.
• Kas voor biologische teelt.
• Meetsensor voor gewasparameters.
• Biologisch verwijderingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen.
• Slim oplaadpunt voor elektrisch aangedreven voertuigen.
• Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie.
• Waterstof, dual-feul waterstof en plug-in hybride aangedreven mobiele werktuigen.

Wijzigingen Milieulijst

Naast toegevoegde en vervallen bedrijfsmiddelen is het verstandig te blijven letten op de uitgangspunten per investering. Deze kunnen ook gewijzigd zijn. We zetten de 3 belangrijkste op een rijtje:

• Spuitmachine met detectiesensoren of camera's voor plaatsspecifieke toediening (spotsprayer): het investeringsbedrag komt in zijn geheel in aanmerking en wordt niet meer voor 50% afgetopt.
• Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur: bemestingsapparatuur dat aangedreven wordt door fossiele brandstoffen of waterstof komt niet in aanmerking.
• Maatlaat Duurzame Veehouderijstallen: de kosten voor emissiearme vloeren komen niet in aanmerking.

MIA of Vamil aanvragen?

Wil je in 2024 gebruikmaken van de MIA of Vamil? Dan moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2024. Een aanvraag dien je in binnen 3 maanden na de opdracht.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van MIA en/of Vamil voor jouw bedrijf? Subvention (onderdeel van de Countus Groep) heeft een aantal interessante mogelijkheden van de Milieulijst voor de agrarische sector op een rij gezet. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur. Voor het aanvragen van MIA en/of Vamil kun je ook vrijblijvend contact opnemen met de agrarisch subsidieadviseurs van Subvention.