Algemeen

De landbouwtelling: welke vragen moet ik dit jaar beantwoorden?

04 mrt 2020

3 keer in de 10 jaar vind je extra vragen in de Gecombineerde Opgave voor de Europese landbouwtelling. De laatste keer was in 2016. Dat betekent dat er ook dit jaar meer vragen in de opgave zitten. Beleidsmakers en onderzoekers gebruiken de antwoorden op deze vragen bijvoorbeeld om de ontwikkelingen in de sector te volgen. En om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te evalueren. Welke vragen kun je dit jaar verwachten in de landbouwtelling? Je leest het hier.

Invullen van de opgave

Wil je de opgave online invullen, maar werkt dit niet? Dat kan liggen aan je internetbrowser. Vanaf 2020 kun je Internet Explorer namelijk niet meer gebruiken om de Gecombineerde Opgave in te vullen.

Landbouwtelling: wijzigingen en extra vragen

De volgende wijzigingen en extra vragen kun je in de opgave verwachten:

  • Je moet opgeven of je een veiligheidsplan hebt op je bedrijf. Hierin staat welke gezondheid- en veiligheidsrisico’s mensen op het bedrijf lopen tijdens hun werk.
  • Ben je bedrijfshoofd en ouder dan 50 jaar? Dan moet je opgeven of je een opvolger hebt voor je bedrijf.
  • Je moet extra gegevens invullen m.b.t. arbeidstijd en opleiding van het bedrijfshoofd en/of de bedrijfsleider.
  • De vraag over verbrede landbouw komt dit jaar weer terug.
  • Je kunt extra vragen verwachten bij een groot aantal diercategorieën. Bijvoorbeeld over het staltype, de stalinrichting, vloeruitvoering en uitloop/weidegang. Gezien de stikstofproblematiek en de daaruit voortkomende subsidieregelingen is het advies om dit gedeelte goed in te vullen.
  • Heb je melkvee? Dit jaar wordt er specifiek gevraagd naar de hoeveelheid geproduceerde melk. Dit is geleverde melk inclusief onder andere antibioticamelk en aan kalveren vervoederde melk. Houd er rekening mee dat de RVO deze gegevens kan gebruiken voor de gebruiksnormen en voor het wel of niet voldoen aan de fosfaatrechten. 
  • In het gedeelte ‘grond’ vul je in welke grond je niet als landbouwgrond gebruikt. Denk aan kampeerterreinen en de oppervlakte van de overige grond (zoals erf, gebouwen, sloten etc.). Ook vul je hier in welke oppervlakte je met een eigen installatie kunt beregenen.
  • Dit jaar worden er ook vragen gesteld over de uitrijdmethode van dierlijke mest en de opslag van dierlijke mest. 

Andere wijzigingen

Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om het Veldleeuwerik-pakket aan te vragen voor het Ecologische Aandachtsgebied.

Algemene aandachtspunten

Houd naast de wijzigingen in de landbouwtelling ook rekening met de volgende punten:

  • Heb je een nieuw KvK-nummer, maar nog geen eHerkenning? Regel dit dan zo snel mogelijk. De doorlooptijd bij leveranciers van eHerkenning kan namelijk lang zijn.
  • (Ver)huur je grond met betalingsrechten? Zorg dan dat zowel de verhurende als de hurende partij uiterlijk 15 mei 2020 de overdracht van de betalingsrechten accepteert bij de RVO. 15 mei is de peildatum als het gaat om het aantal betalingsrechten dat wordt meegenomen voor de uitbetaling. Overdrachten van betalingsrechten na 15 mei 2020 tellen niet meer mee voor het uitbetalingsjaar 2020.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vragen die dit jaar in de landbouwtelling zitten? Of heb je hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met je ondernemersadviseur.