Algemeen

De landbouwtelling: welke vragen moet ik dit jaar beantwoorden?

25 feb 2021

3 keer in de 10 jaar vind je extra vragen in de Gecombineerde Opgave voor de Europese landbouwtelling. De laatste keer was in 2020. Dat betekent dat er dit jaar minder vragen in de opgave zitten. Welke vragen kun je dit jaar nog wel verwachten in de landbouwtelling? Je leest het hier.

Invullen van de opgave

Wil je de opgave online invullen, maar werkt dit niet? Dat kan liggen aan je internetbrowser. Gebruik Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft om de Gecombineerde Opgave in te vullen.

Landbouwtelling: wijzigingen 

De volgende wijzigingen kun je in de opgave verwachten:

  • In het gedeelte ‘dieren’ wijzigt het volgende: Bij rundvee hoef je bij huisvestinggeen vragen meer in te vullen over mestsoort en stalinrichting. De dieren die altijd buiten lopen geeft je ook op onder het nieuwe staltype ‘altijd buiten’. Is het productiedoel van je UBN gemengd/overig? Verdeel dan het gemiddelde aantal runderen in 2020 over de goede diercategorieën. Als het UBN na 1 januari 2020 overgenomen en je weet de verdeling niet? Dan hoef je deze verdeling niet te maken.
  • Bij varkens en kippen vervallen de vragen over vloeruitvoering, uitloop naar buiten en weidegang.
  • Heb je melkvee? Ook dit jaar wordt er specifiek gevraagd naar de hoeveelheid geproduceerde melk. Dit is geleverde melk inclusief onder andere antibioticamelk en aan kalveren vervoederde melk. Houd er rekening mee dat de RVO deze gegevens kan gebruiken voor de gebruiksnormen en voor het wel of niet voldoen aan de fosfaatrechten.
  • In het gedeelte ‘grond’ vind je in de samenvatting voor welke percelen een korting geldt van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm vanwege het scheuren van grasland op zand- en lössgrond voor mais of aardappelen.

Andere wijzigingen

Dit jaar krijg je de uitnodiging nog per brief. In de Gecombineerde Opgave kan je aangeven dat je de uitnodiging digitaal wilt ontvangen. Je ontvangt dan het jaar daarop een e-mail wanneer de uitnodiging klaarstaat in Mijn Dossier.

Algemene aandachtspunten

Houd naast de wijzigingen in de landbouwtelling ook rekening met de volgende punten:

  • Heb je een nieuw KvK-nummer, maar nog geen eHerkenning? Regel dit dan zo snel mogelijk. De doorlooptijd bij leveranciers van eHerkenning kan namelijk lang zijn.
  • (Ver)huur je grond met betalingsrechten? Zorg dan dat zowel de verhurende als de hurende partij uiterlijk 15 mei 2021 de overdracht van de betalingsrechten accepteert bij de RVO. 15 mei is de peildatum als het gaat om het aantal betalingsrechten dat wordt meegenomen voor de uitbetaling. Overdrachten van betalingsrechten na 15 mei 2021 tellen niet meer mee voor het uitbetalingsjaar 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vragen die dit jaar in de landbouwtelling zitten? Of heb je hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met je ondernemersadviseur.