Algemeen

Is jouw veiligheidsplan (RI&E) up-to-date?

Karin Dopmeijer, Janneke Corée - Koelmans
11 mei 2022

Het hoogseizoen komt er weer aan en dat betekent dat het drukker wordt op het erf. Meewerkende kinderen en seizoenarbeiders komen helpen op de boerderij en dat brengt meer risico’s met zich mee. In een Risico-Inventarisatie en Evaluatie worden de risico’s van het bedrijf vastgelegd. Heb jij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je medewerkers binnen je bedrijf in kaart? Voor bedrijven die personeel in dienst hebben en/of met gevaarlijke stoffen werken en/of met biologische agentia, is een RI&E zelfs verplicht. In dit artikel vertellen we je meer over de RI&E.

RI&E verplicht

Het hebben van een RI&E is volgens de Arbowet voor de meeste bedrijven verplicht. Het geldt namelijk voor alle bedrijven waar mensen onder gezag werken. Denk aan medewerkers in loondienst, maar ook aan stagiaires, meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging en (zaterdag)hulpen.

Is er de afgelopen tijd iets veranderd binnen je bedrijf? Dan kan het zijn dat jouw RI&E niet meer actueel is. We adviseren je daarom om je RI&E regelmatig door te lopen en te actualiseren waar nodig.

Gezond en veilig werken

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Veel branches en bedrijven hebben daarom speciale coronaprotocollen. Het is belangrijk om deze protocollen op te nemen in je RI&E.

Coronavirus en de RI&E

In de RI&E moet je bijvoorbeeld het coronavirus expliciet als risico benoemen en je moet maatregelen treffen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Is er een algemeen coronaprotocol voor jouw branche? Dan kun je daar ongetwijfeld al veel bruikbare informatie uithalen.

Waarom is dit nou zo belangrijk? Mocht er op je bedrijf een ongeval plaatsvinden, dan schakel je de verzekeraars in. Als blijkt dat je medewerkers niet gezond en veilig op je bedrijf hebben gewerkt, dan heeft de verzekeringsmaatschappij een reden om niets of minder uit te keren. Dit geldt vooral als een RI&E verplicht is voor de aansprakelijkheidsverzekering.

In sommige gevallen moet een arbodienst of deskundige jouw RI&E toetsen. Dit is echter alleen het geval wanneer de RI&E voor jouw bedrijf verplicht is en er meer dan 25 werknemers in dienst zijn. Hier zijn ook kosten aan verbonden.

Contract arbodienst

Een basiscontract arbodienst is verplicht als je personeel hebt. Maak je uitsluitend gebruik van seizoensmedewerkers? Dan kun je volstaan met het arbopakket voor ondernemers met seizoensmedewerkers. 

Branchegerichte RI&E

In alle gevallen is het dus verstandig om een veiligheidsplan of RI&E op je bedrijf aanwezig te hebben. Deze kun je zelf opstellen aan de hand van een vragenlijst. Neem hierin onderstaande stappen op.

  • Stap 1: Inventarisatie van alle risico’s op het bedrijf
  • Stap 2: Evaluatie: risico’s sorteren, zet de belangrijkste bovenaan
  • Stap 3: Plan van Aanpak: hoe ga je de risico’s aanpakken?
  • Stap 4: Toetsen van de RI&E: voldoet de RI&E aan de richtlijnen van de wet?
  • Stap 5: Aan de slag: uitvoering van het plan van aanpak

Binnen de agrarische sector zijn er veel goede branchegerichte RI&E’s beschikbaar. Met de RI&E van Stigas kun je bijvoorbeeld zelf gemakkelijk de RI&E uitvoeren wanneer het jou uitkomt. Het systeem ondersteunt je ook bij het opstellen van het plan van aanpak en attendeert je op de uitvoering van eventuele acties die gepland zijn.

Boetes

Inspectie SZW is onlangs gestart met controles in de rund- en melkveesector. Ook kunnen deze controles plaatsvinden in andere sectoren.

Let op: voor het niet hebben van een RI&E kun je een boete krijgen van € 4.500. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een plan van aanpak, dit kan direct € 3.000 kosten.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je een veiligheidsplan/RI&E kunt opstellen voor jouw organisatie? Of wil je weten of jouw RI&E voldoet aan de eisen? Neem dan contact op met Karin Dopmeijer of Janneke Corée-Koelmans.

Meer informatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer
Meer informatie? Neem contact op met Janneke Corée - Koelmans
Neem contact op met Karin Dopmeijer