Algemeen

De impact van de kamerbrieven Stikstofaanpak : wat is de rol van Countus?

20 jun 2022

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stuurden vrijdag 10 juni twee brieven naar de Tweede Kamer. De brieven, ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’ en ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’, hebben betrekking op de stikstofaanpak. In dit artikel lees je over de impact hiervan, de rol van Countus en hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Desastreuze sociaaleconomische gevolgen

Uiteraard hebben onze specialisten de brieven grondig gelezen. Onze eerste interpretatie is dat duidelijkheid en logica ontbreken. De integrale aanpak waarbij sectoren zoals verkeer en industrie evenredig bijdragen is niet uitgewerkt. Voor de agrarische sector missen wij een duidelijk toekomstperspectief.

Daarnaast zien we weinig ruimte voor ondernemerschap. Wij ervaren iedere dag de (innovatie)kracht en -kennis van de agrarische sector. Die kan in deze stikstofaanpak niet benut worden. De sociaaleconomische gevolgen hiervan lijken desastreus. Ook is het gekozen proces top-down, de beslissingen zijn genomen vanuit het perspectief van het hoogste niveau en verbinding met de sector ontbreekt.

Belangrijke rol van boeren

Wij zijn enorm trots op onze boeren en op wat zij iedere dag weer presteren. In het bijzonder zien we hun belangrijke positie als voedselproducent, als verzorger van het cultuur- en natuurlandschap en in het leefbaar houden van het platteland. Zij zijn een cruciaal onderdeel van het totale maatschappelijke systeem en op wereldniveau een gidsland in duurzame voedselproductie. Na het lezen van de brieven rijst de vraag: realiseren we ons dat wel genoeg?

De stikstofaanpak raakt ons bij Countus ook op persoonlijk vlak. Veel van onze collega’s zijn zelf boer, komen uit een boerenfamilie of -gemeenschap. Hierdoor staan we dicht bij de boer en voelen we wat de emotionele impact is van de stikstofaanpak. Het beroert ons en geeft extra drijfveren om ons iedere dag volop in te zetten voor jou als klant.

Impact voor andere sectoren

Naast boeren hebben we ook veel klanten en collega’s in de mkb-sector. Ook zij leven in grote onzekerheid en kunnen vaak niet verder ontwikkelen door de huidige stikstofplannen. Dat kan onderlinge strijd en dilemma’s geven, wellicht ook tussen onze klanten en collega’s. Countus respecteert en waardeert ieders standpunt hierin.

Onze rol

Als een vertrouwde en deskundige partner is Countus van betekenis voor onze klanten. Wij blijven dat doen vanuit een professionele accountants- en adviesorganisatie, met de focus op de individuele ondernemer en zijn onderneming.

Onze adviezen en diensten zijn objectief en onafhankelijk. Met het hoofd erbij en in verbinding met ons hart. Gespecialiseerd als we zijn in de complexiteit van een familiebedrijf, willen we dat iedere dag een stapje beter doen.

Als Countus zien wij geen rol weggelegd om actie te voeren. Wel zullen we waar mogelijk bijdragen in het sectorale en maatschappelijke veld en met onze kennis en ervaring ondersteunen in de netwerken zoals LTO. Dit doen we individueel of via de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB).

Meer weten over de stikstofaanpak?

Wil je graag meer weten over de kamerbrieven over de stikstofaanpak en hoe Countus je hierbij kan ondersteunen? Neem contact op met onze adviseurs, zij staan voor je klaar.