Agro

Wat is jouw winstprognose?

13 okt. 2022

Bij veel ondernemers loopt het boekjaar 2022 op zijn eind. In de laatste maanden kun je nog wel een aantal dingen regelen om de belastingdruk te beperken. Of bij een negatief resultaat mogelijk belastinggeld terughalen. In dit artikel vertellen je hoe je je situatie inzichtelijk kunt maken.

Bijzonder jaar

Ook dit jaar was het een jaar van extremen. Het voorjaar kwam laat op gang en de zomer was droog. Maar niet alleen het weer was extreem. De prijzen zijn ook extremer dan andere jaren, de prijzen van kunstmest en krachtvoer liggen hoog en de rente en energieprijzen lopen op. De opbrengst in de akkerbouw blijft achter bij al deze gestegen kosten. Voor de melkveehouders daarentegen was de melkprijs gelukkig goed.

Winstprognose

Wat is jouw verwachte resultaat van dit jaar? En wat kan jij doen om de belastingdruk te verlagen. Een winstprognose geeft je inzicht. Heb je dit jaar een negatief resultaat? Dan kun je dit compenseren met in het verleden behaalde winsten. Dat gaat terug tot 2019 voor de IB, voor de VPB tot 2021. Dit geldt andersom ook. Verwacht je een mooie winst? Dan kan de belastingdruk naar beneden worden bijgesteld door middel van een negatief resultaat in het verleden.

Optimalisatie investeringen

Het is goed om tijdig te kijken naar hoe je je investeringen kunt optimaliseren. Wat heb je al geïnvesteerd – op naam van welke vennoot – en wat moet er nog aangeschaft worden? Door de investeringen slim te plannen, kun je er de maximale investeringsaftrek uithalen. Kijk daarbij ook naar de EIA- en MIA/Vamil-mogelijkheden. Een duurdere machine kan soms tot meer aftrek leiden en daardoor feitelijk tot lagere kosten.

Splitsen investering

Voor de maximale hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan het aantrekkelijk zijn om de investering te verdelen over 2 jaar. De hoogte van de KIA is namelijk afhankelijk van het totaal aan investeringen in een boekjaar.

Een ondernemer die in 2022 voor € 100.000 investeert, kan € 16.784 aan KIA claimen. Besluit die ondernemer dat hij de investering uitsmeert over 2 jaar, bijvoorbeeld € 60.000 in 2022 en € 40.000 in 2023, dan levert dit veel meer investeringsaftrek op. In 2022 kan de ondernemer dan € 16.784 aan KIA claimen en in 2023 nog eens € 11.200 aan KIA, dus € 27.984 aan KIA in totaal.

Samenwerkingsverbanden

Voor een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma of maatschap) geldt er een samentelverplichting voor de berekening van de KIA. Wanneer 3 maten binnen een maatschap in 2022 voor € 150.000 investeren, bedraagt de totale KIA € 13.836. Deze KIA moeten zij echter onderling verdelen, waardoor de KIA bij een evenredige verdeling voor elk slechts € 4.612 bedraagt.

Maar als de 3 maten buitenvennootschappelijk voor de maatschap investeren – dus op hun eigen naam in plaats van op naam van de maatschap – kunnen ze een hogere KIA claimen. Wanneer de maten uit het voorbeeld voor de maatschap ieder € 50.000 investeren op eigen naam, dan is de samentelbepaling niet van toepassing. Elke maat kan dan € 14.000 KIA claimen in plaats van de oorspronkelijke € 4.612.

Meer weten?

Heb jij jouw situatie goed in beeld? Tijdig inspelen op de prognose kan je veel belastinggeld besparen. Wij helpen je graag om je situatie inzichtelijk te maken. Neem contact op met je adviseur