Agro

De balans opmaken van een bijzonder jaar

12 nov 2020

Het is alweer november, het oogstseizoen is grotendeels achter de rug en de meeste omzet voor dit jaar is gemaakt. Een jaar vol uitdaging voor de agrarische sector. We hadden een droog voorjaar, zachte winter en niet te vergeten: corona. Horecabedrijven gingen dicht en er was beperkte export met minder afzet tot gevolg. Aan de andere kant waren er ook weer meer mogelijkheden en afzet door huisverkoop. Wat voor gevolgen heeft dit bewogen jaar voor jouw bedrijf?

Sectoren

Sterk afhankelijk van de sector en van het type onderneming, komen de maatregelen omtrent corona harder aan dan bij een ander. De direct getroffen sectoren (sierteelt en fritesaardappelen) zijn hierin deels gecompenseerd door een steunmaatregel die daarvoor is opengesteld.

Bij de varkens en vleeskalveren kwamen de gevolgen wat later. Bedrijven konden het vlees niet tijdig verwerken door de uitbraak van corona bij diverse slachthuizen. Daarnaast was de afzet laag doordat de grote afnemer – de horeca – net als nu dicht was.

Met name de eerste golf heeft voor een aantal ondernemers ook positief uitgepakt. De verkoop van producten aan huis steeg en de markt voor tafelaardappelen is erg verbeterd. Daarnaast hebben we te maken met een groot verschil qua weersomstandigheden. We hebben de zoveelste zachte winter gehad, een droog voorjaar en een mooie zomer die eindigde met een zeer nat najaar.

Anticiperen

Al met al een jaar met veel elementen. Vaak met een negatieve invloed op de inkomstenstroom. Hoe kun je er toch het maximale uithalen? Begin dit jaar was het nog mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor rente, aflossing en belasting. Het belastinguitstel loopt eind van dit jaar af en zul je volgend jaar moeten terugbetalen. Ook de uitstel van betaling van rente en aflossing loopt op zijn eind. Naar verwachting keert deze steunmaatregel bovendien niet terug. Van belang is dus om hierop te anticiperen. Hoe groot is jouw buffer?

Liquiditeits- en winstprognose

Een liquiditeitsprognose is in deze tijd zeker op zijn plaats. Kun je alle rekeningen op termijn nog betalen? Door de uitbraak van corona was het mogelijk om een deel van de betalingsrechten vervroegd uit te laten betalen. Ook kon je het betalen van aflossingen tijdelijk stopzetten. Dit heeft extra ruimte gegeven, maar heeft wel gevolgen voor de bankrekening aan het einde van het jaar.

Vanaf oktober moet je de aflossing weer betalen. Een buffer heb je de afgelopen periode waarschijnlijk niet opgebouwd. Bovendien worden de betalingsrechten – zoals in andere jaren – einde van dit jaar niet uitbetaald.

Een (nieuwe) financiering kan een korte en/of langetermijnoplossing zijn. Een kanttekening hierbij is dat banken steeds kritischer zijn op de afgifte van nieuwe financieringen.

Steunmaatregelen

Zijn je problemen coronagerelateerd? Wellicht dat 1 van de steunmaatregelen tot de mogelijkheden behoort. De Tegemoetkoming Vaste Lasten is vanaf november beschikbaar voor alle sectoren. Wel moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Kijk ook scherp naar de liquiditeit van je onderneming. Met name in de akkerbouw is de prijsvorming van een aantal producten hoog. Denk aan zaaiuien. Wat moet je doen? Het afzetpatroon erop afstellen? Of het afzetpatroon van eerdere jaren volgen? Ga in alle gevallen in gesprek met je ondernemersadviseur. Hij kan je op weg helpen.

Winstprognose

Bij een aantal ondernemers loopt het boekjaar 2020 op zijn eind. In de laatste maanden kun je nog wel een aantal dingen regelen om de belastingdruk te beperken. Ook wanneer er sprake is van een negatief resultaat. Moet je bijvoorbeeld wel of niet je ledencertificaten laten uitbetalen?

In dit geval kunnen in het verleden behaalde resultaten wél garantie bieden voor de toekomst. Heb je dit jaar een negatief resultaat? Dan kun je dit compenseren met in het verleden behaalde winsten. Dat gaat terug tot 2017. Dit geldt andersom ook. Heb je toch winst behaald? Dan kan de belastingdruk naar beneden worden bijgesteld door middel van een negatief resultaat in het verleden.

Optimalisatie investeringen

Het is goed om tijdig te kijken naar hoe je je investeringen kunt optimaliseren. Wat heb ik al geïnvesteerd en wat moet er nog aangeschaft worden? Door de investeringen slim te plannen, kun je er een maximale investeringsaftrek uithalen. Kijk daarbij ook naar de EIA en MIA/Vamil-mogelijkheden. Een duurdere machine kan soms tot meer aftrek leiden en daardoor feitelijk tot lagere aanschafkosten.

Splitsen investering

Voor de maximale hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan het aantrekkelijk zijn om de investering te verdelen over 2 jaar. De hoogte van de KIA is namelijk afhankelijk van het totaal aan investeringen in een boekjaar.

Een ondernemer die in 2020 voor € 100.000 investeert, kan € 16.307 aan KIA claimen. Besluit die ondernemer dat hij de investering uitsmeert over 2 jaar, bijvoorbeeld € 60.000 in 2020 en € 40.000 in 2021, dan levert dit veel meer investeringsaftrek op. In 2020 kan de ondernemer dan € 16.307 aan KIA claimen en in 2021 nog eens € 11.200 aan KIA, dus € 27.507 aan KIA in totaal.

Samenwerkingsverbanden

Voor een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma of maatschap) geldt er een samentelverplichting voor de berekening van de KIA. Wanneer 3 maten binnen een maatschap in 2020 voor € 150.000 investeren, bedraagt de totale KIA € 13.120. Deze KIA moeten zij echter onderling verdelen, waardoor de KIA voor elk slechts € 4.373 bedraagt.

Maar als de 3 maten buitenvennootschappelijk voor de maatschap investeren – dus op hun eigen naam in plaats van op naam van de maatschap – kunnen ze een hogere KIA claimen. Wanneer de maten uit het voorbeeld voor de maatschap ieder € 50.000 investeren op eigen naam, dan is de samentelbepaling niet van toepassing. Elke maat kan dan € 14.000 KIA claimen in plaats van de oorspronkelijke € 4.373.

Extra KIA in 2020

In 2020 kun je zelfs profiteren van extra hoge KIA als je de investeringen verdeelt over het samenwerkingsverband en buitenvennootschappelijk. Iets voor jou? Neem dan contact op met je adviseur, dit is namelijk maatwerk.

Meer weten?

Heb jij je situatie goed in beeld? Tijdig anticiperen kan problemen op de lange termijn voorkomen, bovendien haal je zo het meeste uit je bedrijf. Wij helpen je graag om je situatie inzichtelijk te maken. Neem hiervoor contact op met je adviseur.