Agro

Countus Signaal Analyse 2023: lagere kasstroom en een hogere melkproductie

07 mrt. 2024

De resultaten van de Countus Signaal Analyse (CSA) van 2023 zijn bekend. De CSA is een managementstool die wordt ingezet onder de agrarische klanten van Countus. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten en geven we je inzicht in de ontwikkelingen binnen de melkveehouderij.

Lagere kasstroom

Geheel volgens onze verwachtingen komt de kasstroom lager uit dan in 2022. Het gaat om een daling van € 6,20/100 kg melk.

De kritieke melkprijs eindigt hoger vergeleken met het jaar daarvoor. De werkelijke kritieke melkprijs is bijna € 5 hoger, maar de gestandaardiseerde is € 1,50 hoger. Dit verschil zit onder andere in de betaalde belastingen en investeringen vanuit de kasstroom. Maar waar zitten de verschillen in de uitgaven en inkomsten?

Technische cijfers

In 2023 is 30.000 kg meer melk afgeleverd met 1 koe extra. De melkproductie per koe is met 150 kg gestegen. Hiervoor is iets minder krachtvoer per koe gevoerd, 30 kg/koe/jaar minder, maar er is wel meer krachtvoer per koe gevoerd dan in 2021. Per saldo is het krachtvoergebruik per 100 kg melk met 24,5 kg met 1 kg gedaald t.o.v. 2022, wat overeenkomt met het verbruik in 2021.

Opvallend is dat onder deze groep bedrijven 1% minder mais- en bouwland aanwezig is. Ook is de intensiteit met 1.000 kg melk/ha toegenomen.

Saldo

Dan de inkomsten. De melkontvangsten zijn € 5 per 100 kg melk lager dan in 2022. Deze daling is beperkt gebleven door een hoger vet- en eiwitgehalte in de melk. Samen komt dit uit op 0,12% hoger.

De voeruitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven. Iets minder krachtvoer tegen een iets lagere prijs (€ 2 per 100 kg lager) viel weg tegen de hogere ruwvoeruitgaven. De voorraden ruwvoer op 1 mei 2023 waren minimaal, wat terug te zien is in meer aankoop van ruwvoer.

De uitgaven voor mestafzet stond 2 jaar geleden op € 0,70/100 kg melk en zijn gestegen naar € 1,10. Dit is het eerste effect van de afbouw van derogatie. Deze uitgavenpost had wellicht nog harder moeten stijgen. Mogelijk is er meer mest in eindvoorraad wat niet in de uitgaven tot uiting komt.

Al met al komt het saldo uit op € 31/100 kg melk. Een daling die 1-op-1 terug te tellen is vanuit € 5 aan melkgeld en € 0,5 aan uitgaven voor mestafzet.

Bruto overschot

De overige ontvangsten blijven nog iets achter, omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog maar gedeeltelijk is uitbetaald. De niet toegerekende uitgaven blijven nagenoeg gelijk aan 2022. In 2022 hebben ondernemers wellicht veel onderhoud gepleegd omdat ze een hoge winst hadden verwacht. Toch dalen deze uitgaven in 2023 niet.

Vaste lasten

De pacht stijgt nog niet in 2023, maar de rente stijgt met 50% naar € 3,07/100 kg melk. Dit is ondanks dat het financieringsniveau al 2 jaar op rij daalt. Ondernemers lossen wel af, maar hebben minder geïnvesteerd uit geleend geld. Dit komt overeen met het beeld van de banken over hun totale portefeuille.

Tot slot is in de privé-uitgaven een duidelijke stijging te zien van € 1,60/100 kg melk voor betaalde belastingen.

Verwachting 2024

Voor 2024 verwachten we dat de voerprijs slechts marginaal daalt. De uitgaven mestafzet stijgen verder door. Als we uitgaan van € 25/kuub kan de afzet met € 2 per 100 kg melk stijgen. De niet-toegerekende uitgaven zullen ook in 2024 niet dalen. En de uitgaven voor pacht – zeker losse pacht – en rente (+ € 1) gaan verder stijgen.

Houd daarnaast rekening met een lagere GLB-uitkering (exclusief de nabetaling van 2023) en structureel hogere belastingen (hoewel de belastingen lager zullen zijn dan in 2023). De kritieke melkprijs zal gemiddeld met zo’n € 3 - € 4 stijgen. De verwachtingen voor de melkprijs zijn goed, maar of de prijs over het jaar de € 50 kan halen, is afwachten.

De Countus Signaal Analyse

Met de technische cijfers uit het rapport kun je je doelen stellen voor komend jaar. Aan welke knoppen ga jij draaien om het volgend jaar nog beter en efficiënter te doen? We adviseren je graag.

Meer weten?

Wil je meer weten over de resultaten? Of heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze agro-adviseurs.