Algemeen

Corona: extra steun voor landbouwers

16 apr 2020

De Overheid heeft het corona-noodpakket voor ondernemers uitgebreid met extra steunmaatregelen voor de landbouw. Hiervoor is 650 miljoen euro uitgetrokken.

Noodmaatregelen onvoldoende

De overheid ziet dat de huidige noodmaatregelen voor een aantal sectoren onvoldoende ondersteuning biedt. Dit betreft sectoren waarbij de productie door blijft gaan, maar afzet niet mogelijk is door beperkingen in de export of door onvoldoende afname door de tijdelijke sluiting van de horeca. Dit komt met name voor in de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen. De huidige regelingen bieden voor deze ondernemers onvoldoende mogelijkheden. Het kabinet komt daarom met een steunpakket van 650 miljoen euro. De vaststelling van de tegemoetkomging kun je aanvragen t/m 30 november 2020.  

Sierteelt en voedingstuinbouw

600 miljoen euro gaat naar de sierteelt en voedingstuinbouw sector. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer er een forse omzetdaling is in de maanden maart, april en mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet van dezelfde maanden in 2017, 2018 en 2019. 30% van deze omzetdaling valt onder het ondernemersrisico. Van de overige 70% wordt een aanzienlijk deel door de overheid gecompenseerd.

Fritesaardappelen

De overige 50 miljoen is voor de telers van fritesaardappelen. De inschatting is dat zo'n 1 miljoen ton aardappelen niet verwerkt kan worden. Ter compensatie kunnen zij 40% van de gemiddelde marktwaarde van september 2019 tot en met februari 2020 vergoed krijgen. De compensatie bedraagt naar schatting ongeveer 5 cent per kg.

Precieze uitvoering nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regelingen uit. Op dit moment worden de regelingen verder uitgewerkt. Zo is het bij de fritesaardappelen nog onduidelijk of deze compensatie voor alle ondernemers gaat gelden. Is de voorraad verkocht via een pool of is hiervoor een afzetcontract afgesloten? Zie ook ons artikel over de druk op de aardappelmarkt. De financiële schade is dan anders dan bij afzet van 'vrije' aardappelen.

Daarnaast is het onduidelijk of de telers die de aardappelen afgelopen weken hebben afgezet voor lage prijzen, ook voor deze regeling in aanmerking komen.

Meer weten?

Meer nieuws over de coronacrisis vind je op onze corona-pagina.