Algemeen

Corona: extra ondersteuning voor landbouwers

11 mei 2020

Vanwege corona ondervinden een aantal agrarische ondernemers problemen met de liquiditeit van hun bedrijf. De overheid zorgt daarom voor extra ondersteuning voor landbouwers. Dat doen ze met behulp van een aantal maatregelen. Kom erachter wat deze maatregelen voor jou gebruiken.

Ondersteuning landbouwers met voorschot GLB

Vanaf 18 mei is het mogelijk om een ​​aanvraag bij de RVO in te dienen om het voorschot van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) eerder te laten uitbetalen. Normaal gesproken wordt deze vanaf 1 december uitgekeerd aan ondernemers. Door je aan te melden, kan er vanaf 1 juli een voorschot worden uitgekeerd. Dat voorschot komt neer op € 300 per hectare waar een betalingsrecht op zit.

Voorwaarde voor deze ondersteuning is wel dat landbouwers de Gecombineerde Opgave hebben ingevuld en dat ze hebben gevraagd om de betalingsrechten te laten uitbetalen. Daarnaast moet je als landbouwer aan de voorwaarden van 'de-minimissteun' voldoen. Je kunt je hiervoor aanmelden tot en met 15 juni.

Sierteeltproducten en voedingstuinbouw

Ondervind je als agrarisch ondernemer problemen met de afzet van je producten door de maatregelen om corona te lossen? En valt je productie onder sierteeltproducten, voedingstuinbouw en / of fritesaardappelen? Dan kun je je vanaf 7 mei 2020 aanmelden voor een tegemoetkoming.

Landbouwers in de sierteeltsector en de aan food-services leverende voedingstuinbouw komen in aanmerking voor deze ondersteuning wanneer in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% omzet is geleden ten opzichte van de gemiddelde omzet uit dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019. De tegemoetkoming is 70% van de omzetderving. De overige 30% wordt gezien als ondernemersrisico. Overleg met je Countus-adviseur of jij voor deze regeling in aanmerking komt.

Bepalen omzetschade

Kom je voor deze regeling in aanmerking? Dan kun je in de periode van 7 mei tot en met 18 juni een aanvraag indienen. Hierbij moet je een schatting bijvoegen van de omzet. Binnen enkele dagen na deze aanvraag wordt een voorschot van 50% van de tegemoetkoming uitbetaald.

Voor 31 augustus moet de aanvraag definitief worden vastgesteld. Daarbij is een accountantsverklaring nodig waarin de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni van de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wordt bevestigd. Op basis daarvan stelt de overheid de definitieve uitkering vast. Laat op! Er zijn een paar specifieke uitzonderingen waardoor je geen volledige tegemoetkoming kunt ontvangen. Kijk samen met je adviseur wat in jouw situatie van applicatie is.

Fritesaardappelen

Fritesaardappeltelers die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 hun aardappelen niet kunnen afzetten naar de verwerkende industrie, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De ondersteuning voor deze landbouwers bedraagt € 6 per 100 kg fritesaardappelen. In de periode van 7 mei tot en met 18 juni 2020 kun je een aanvraag indienen waarna je een voorschot van 30% krijgt.

Uiterlijk op 15 september 2020 moet de definitieve vaststelling zijn aangevraagd. Telers kunnen maximaal een tegemoetkoming van € 150.000 ontvangen. Aardappelen die al eerder verhandeld zijn op de termijnmarkt vallen niet onder de regeling. Daarnaast zijn er ook bij deze regeling andere uitzonderingen waardoor het kan zijn dat je niet de volledige tegemoetkoming ontvangt. Lees hiervoor ook het artikel over tegemoetkoming fritesaardappelen. Bekijk samen met je Countus-adviseur hoe je voor deze regeling in aanmerking kan komen.

Budget overschreden?

Voor de sierteelt is € 600 miljoen beschikbaar, voor de frites € 50 miljoen. Wordt het bedrag overschreden? Dan krijgen alle aanvragers een kleinere tegemoetkoming, volgens een vastgesteld percentage.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ondersteuning voor landbouwers in tijden van corona? Of wil je weten of jij van één van de regelingen gebruik kunt maken? Neem contact op met je adviseur.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.