Algemeen

Corona en werktijdverkorting

Herman Everts
11 mrt 2020

Let op: de oude regeling voor werktijdverkorting is vervallen. Meer over de  nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NU).

Heeft het coronavirus invloed op je bedrijf en heb je tijdelijk minder werk voor je werknemers? Dan kan werktijdverkorting een oplossing bieden. In dit artikel lichten we toe wat het is en wat de voorwaarden zijn.

Wat is werktijdverkorting?

Het doel van werktijdverkorting is om bedrijven te komen bij buitengewone omstandigheden waardoor er tijdelijk minder werk is voor werknemers.

Het kabinet heeft het coronavirus onlangs aangemerkt als een buitengewone omstandigheid die niet valt onder het normale ondernemersrisico. Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen dus een beroep doen op werktijdverkorting. De werknemers ontvangen dan een WW-uitkering voor de niet gewerkte uren.

Voorwaarden werktijdverkorting

Werktijdverkorting is uitdrukkelijk bedoeld als een tijdelijke oplossing. Je kunt alleen een beroep doen op werktijdverkorting wanneer je verwacht dat er in een periode van minimaal 2 weken en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk is voor je werknemers. Bij een langere langere periode van minder werk krijg je geen vergunning voor werktijdverkorting.

Vergunning aanvragen

Wil je gebruikmaken van werktijdverkorting? Dan moet je een vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning geldt voor maximaal 6 weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering dan kun je maximaal 3 keer een verlening aanvragen. In totaal kun je dus voor maximaal 24 weken een vergunning krijgen.

WW-uitkering

Heb je een vergunning gekregen? Dan moet je dit direct doorgeven aan het UWV. Na afloop van de vergunningsperiode kun je bij het UWV een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de werknemers. Voldoen je medewerkers aan de eisen van de werkloosheidswet? Dan maakt het UWV de uitkering aan jou als werkgever over.

Meer weten?

Vragen over de werktijdverkorting? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met Lijsje Slager of Herman Everts.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws. 

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts