Algemeen

Btw-landbouwregeling afgeschaft: wijzigingen in de paardensector

21 feb. 2018

Per 1 januari is de btw-landbouwregeling afgeschaft. Daardoor is er veel onduidelijkheid over het btw-tarief van 6% op de levering van sperma. Wat betekent dit voor de paardenhouderij en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wij leggen uit waar je als paardenhouder rekening mee moeten houden.

Wat zijn de veranderingen?

‘Met de afschaffing van de btw-landbouwregeling is ook de veehandelsregeling afgeschaft. Op grond van deze btw-landbouwregeling hadden landbouwers de mogelijkheid om buiten de btw te blijven’, vertelt Btw-specialist Halbe van den Berg. ‘Ze waren daardoor geen btw verschuldigd over hun leveringen en diensten, maar konden ook de aan hen in rekening gebrachte btw niet terugvragen.’

‘Fokkers van paarden worden ook aangemerkt als landbouwers en konden dus gebruikmaken van deze landbouwregeling. Ook konden ze op verzoek gebruikmaken van de normale btw-regeling. Deze keuzemogelijkheid is nu vervallen. Landbouwers worden opgenomen als btw-ondernemers met alle bijbehorende rechten en plichten.’

Btw-tarieven voor paardenhouders

Sinds de afschaffing is er veel onduidelijkheid over de toepassing van het lage btw-tarief op de levering van sperma. ‘De levering van sperma werd tot 1 januari geacht op te gaan in de inseminatiedienst waarvoor 21% btw moet worden doorberekend. Voor hengstenhouders is dat niet vanzelfsprekend. Als de levering van sperma en de inseminatiedienst voor de eigenaar van een merrie door verschillende ondernemers worden uitgevoerd, moeten verschillende btw-tarieven worden gehanteerd. Hierbij geldt 21% voor de inseminatiedienst en 6% voor het sperma.’

‘Als deze diensten door dezelfde ondernemer worden uitgevoerd, is het verdedigbaar dat, gezien de prijs van sperma, de levering van sperma de hoofdprestatie is waarin de inseminatiedienst opgaat. Aangenomen werd dat de levering van sperma voor het fokken van paarden altijd belast zou zijn met 6% btw, maar hierover bestaat onduidelijkheid. De Sector Raad Paarden (SRP) gaat ervan uit dat het lage tarief (nog) altijd van toepassing is op de levering van sperma. De Belastingdienst geeft tot nu toe niet aan of dit standpunt juist of onjuist is.’

Misverstanden btw-tarief

Het standpunt van de Belastingdienst is dat de levering van sperma belast is met 6% btw, onder voorwaarde dat het wordt ingezet voor het fokken van slachtdieren of voor het fokken van dieren in de land- en bosbouw. ‘Hier zit de discussie, want in Nederland fokken we geen paarden voor de voedselproductie of voor toepassing in de land- of bosbouw’! ‘Dat heeft de Belastingdienst niet duidelijk omschreven in het gepubliceerde beleid. Daardoor ontstaan er misverstanden.’

Op basis van een ministeriële goedkeuring (beleid) is de levering van dekhengsten en fokmerries bestemd voor de fokkerij overigens wel belast met 6% btw. Het opfokken van paarden om ze zadelmak en sociaal te maken, valt ook onder het lage btw-tarief. De dekhengst of merrie wordt dan aangemerkt als landbouwhuisdier.

‘Als een dekhengst of fokmerrie wordt verkocht aan een particulier, is dit belast met 21% btw. Maar deze goedkeuring is niet gegeven voor de levering van sperma. Als het sperma wordt gebruikt voor het fokken van sport- of hobbydieren, is er 21% btw verschuldigd.’

Wat is het standpunt van Countus?

Wat te doen? ‘Countus adviseert hengstenhouders het lage btw-tarief op de levering van sperma alleen toe te passen bij fokkers die als btw-ondernemer zijn aangemerkt en dus een btw-nummer hebben. Op die manier cumuleert geen btw. Het is dus belangrijk om als paardenhouder goed te weten met wie je zaken doet. Is het een particulier of een ondernemer? Is de afnemer een particulier, dan geldt het tarief van 21%. Countus vindt het verdedigbaar om het lage btw-tarief voor levering van sperma te beperken tot ondernemers. Het is dan dus wel van belang dat afnemers hun ondernemerschap aan kunnen tonen.’

Wanneer word je aangemerkt als ondernemer?

‘Je bent ondernemer als je op een duurzame manier deelneemt aan het economisch verkeer. Als je paarden fokt en regelmatig veulens verkoopt ben je dus een ondernemer. Ook al doe je dit slechts 3 of 4 keer per jaar.’

Het ligt er wel aan met welk oogmerk je dit doet. Als je de dieren houdt voor de hobby en je niet fokt om de dieren te verkopen, is er geen sprake van ondernemerschap. Met weinig paarden ben je al een ondernemer, maar het is lastig om een exacte grens aan te geven. Het is belangrijk om dat als paardenfokker voor jezelf na te gaan.

Hoe zit het met sperma en paarden die naar het buitenland worden geëxporteerd?

‘Veel sperma en paarden gaan naar landen als Duitsland, België en Frankrijk. In die landen is de landbouwregeling nog wel van kracht. Dat betekent een concurrentienadeel voor Nederland. Als je als ondernemer sperma levert aan een ondernemer in bijvoorbeeld België, mag dit tegen 0% btw. Lever je aan een particulier in het buitenland, dan wordt het iets lastiger.

Een hengstenhouder kan dan tot een bepaalde drempel het Nederlandse btw-tarief hanteren (afstandsverkopen). Ook kan hij er voor kiezen van deze drempel af te zien. In dat geval kun je rechtstreeks met toepassing van de lokale btw-regels aan een particulier leveren. Ook kiezen sommigen, om problemen met het btw-tarief te voorkomen, ervoor het sperma met de tussenkomst van een lokale veearts of hengstenhouder aan particulieren in het buitenland te leveren.’

Meer weten?

Wil je meer weten over deze wijzigingen in de paardensector? Vul het contactformulier in of neem contact op met Henk Lassche.