Algemeen

Brexit en de btw-regels

17 mrt. 2021

Door de Brexit zijn de Europese btw-regels niet meer van toepassing op handel met het Verenigd Koninkrijk. Drijf je handel met het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft dit voor jou als ondernemer grote gevolgen voor de btw. Dit zijn de nieuwe regels.

Nieuwe regels door Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 1 januari 2020 geen onderdeel meer van de Europese Unie, maar een zogeheten derde land. Ook de overgangsregeling die gold tot 1 januari 2021 is inmiddels afgelopen. Er zijn daardoor dus nieuwe regels van kracht. De meeste wijzigingen hebben betrekking op het goederenverkeer, met inbegrip van btw-registraties en invoer.

Waarde hoger of lager dan € 150

Je moet allereerst vaststellen of je goederen levert aan een ondernemer (B2B) of aan een particulier (B2C). Daarnaast moet je per levering bepalen of de waarde van de geleverde goederen minder of meer is dan € 150 (£ 135). Pas als deze 2 feiten bekend zijn, kun je vaststellen aan welke verplichtingen je bij de Britse douane en belastingdienst moet voldoen.

Is de waarde van de goederenzending hoger dan € 150? Dan moet je je als leverancier altijd in het VK registreren voor btw-doeleinden (tenzij je gebruikmaakt van een geregistreerd importeur). Dit geldt zowel voor B2B als voor B2C. Als leverancier moet je de bij invoer verschuldigde btw betalen en vervolgens ben je Britse btw verschuldigd over de lokale levering van het goed. De bij invoer verschuldigde btw kun je terugvragen bij de Britse belastingdienst.

Is de waarde van de levering lager dan € 150? Dan is geen btw verschuldigd bij de invoer in het VK, maar hangt het van de afnemer af of je daadwerkelijk Britse btw in rekening moet brengen. Bij levering rechtstreeks aan particulieren is dat altijd het geval en moet jij je als leverancier registreren als btw-plichtige in het VK. Handel je echter via een online platform? Zoals Bol.com of Amazon? Dan moet dit platform zich registreren bij de Britse Belastingdienst.

Regels in een schema

Ter verduidelijking hebben we de regels voor je samengevat in een schema.

Zoals je ziet, is het best complexe materie. Neem daarom altijd een adviseur en een douane-expediteur in de arm die je door dit woud van regels kunnen loodsen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de btw-regels rondom levering aan het VK? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag.