Agro

Bemesting maïsland: geef je percelen uiterlijk 15 februari op

04 jan. 2022

Vorig jaar zijn de regels over de bemesting van maïsland veranderd. Ook dit jaar moet je weer aangeven op welke zand- en lössgrondpercelen je maïs gaat telen. We vertellen je waar je rekening mee moet houden bij deze opgave.

Uitrijdperiode drijfmest

De uitrijdperiode van drijfmest voor maïspercelen op zand- en lössgrond is sinds 2021 gewijzigd. Je mag pas vanaf 15 maart drijfmest uitrijden op deze bouwlandpercelen. Deze regel geldt niet voor de teelt van biologische maïs en suikermaïs onder folie.

Melding bemesting maïsland bij RVO

Tussen 1 januari en 15 februari moet je bij RVO aangeven op welke zand- en lössgrondpercelen je maïs gaat telen. Op deze percelen mag je dan pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Bij de melding geef je aan waar de percelen liggen en hoe groot ze zijn.

Hoe doe je dat? Eerst teken je de maïspercelen in via mijn.rvo.nl (bij ‘Mijn Percelen’). Daarna meld je de maïspercelen bij RVO aan via het digitale formulier ‘Maïspercelen melden’. Vergeet deze laatste actie niet! Afgelopen jaar zijn veel ondernemers dit vergeten.

Melding bij RVO wijzigen

Wil je na 15 februari nog iets wijzigen in de melding? Tot en met 14 maart kun je je percelen nog terugtrekken. Je kunt geen percelen meer toevoegen. Heb je een perceel niet voor 15 februari aangemeld? Dan mag je dit jaar geen maïs telen op dat perceel.

Maïs telen op grasland

Teel je eerst een snede gras en ga je daarna pas maïs telen? Dan mag je het perceel wél voor 15 maart bemesten. De kortere uitrijdperiode geldt namelijk alleen voor bouwland en niet voor grasland. Let op: de definitie van grasland vereist dat je grasgewas oogst voor vervoedering. Wel is het verplicht om ook deze percelen te melden bij RVO.

Let op:

Bij scheuren van grasland voor het telen van maïs op zand- of lössgrond gelden in 2022 eenmalig een korting van 85 kg op de stikstofgebruiksnorm.

Lees ook

Gebruik van percelen

Lang niet alle akkerbouwers hebben op 15 februari al inzichtelijk welke maïspercelen ze in gebruik hebben. Wat doe je bijvoorbeeld als je grond ruilt met een veehouder? Hoe ga je daarmee om?

De grondgebruiker op 15 februari moet de melding doen bij RVO. Vervolgens mag een andere grondgebruiker het perceel opgeven in de Gecombineerde Opgave. Wil je mogelijk maïs gaan telen op een perceel, maar weet je nog niet aan wie je het gaat verhuren? Meld het perceel dan aan bij RVO. Zonder deze melding mag je het namelijk niet gebruiken als maïsland.

Percelen huren, kopen of pachten

Huur jij na 15 februari een maïsperceel op zand- of lössgrond? Vraag dan altijd bij de verhuurder naar de melding van de percelen bij RVO. Zonder deze melding mag je geen maïs telen. Deze verantwoordelijkheid legt RVO bij jou als huurder.

Koop of pacht je een perceel na 15 februari? Dan maakt RVO een uitzondering op de meldplicht. Je mag het perceel dan niet bemesten voor 15 maart. Ook moet de datum van ondertekening op het koop- of pachtcontract van na 15 februari zijn. Het contract moet je bij een controle kunnen tonen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bemesting van maïsland of kun je wel wat hulp gebruiken bij het registratieproces? Neem contact op met je adviseur.