Algemeen

Belastingvrije uitkering dga bij jubileum en overlijden

22 feb. 2017

Weet je dat je als directeur-grootaandeelhouder (dga), net als een gewone werknemer, in aanmerking komt voor een belastingvrije uitkering bij een dienstjubileum en overlijden?

Jubileumuitkering

Ben je 25 of 40 jaar in dienst van jouw bv? Dan bedraagt de belastingvrije jubileumuitkering maximaal een bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld. Voor de berekening van het maandsalaris mag je ook 1/12 van het jaarbedrag van vaste bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, meenemen.

Wat wordt als diensttijd beschouwd?

Als diensttijd wordt de tijd beschouwd die je als dga bij dezelfde werkgever hebt doorgebracht. Wijzigt gedurende het dienstverband de rechtsvorm van het bedrijf? Geen probleem. Bij het bepalen van de duur van het dienstverband mag je ervan uitgaan dat er sprake is van één werkgever, mits er sprake is van dezelfde onderneming. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld eerst als zoon in loondienst hebt gewerkt in de eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) van je vader, en deze later is omgezet in een besloten vennootschap (bv) waar je als zoon of dga in loondienst was. Ook het doorschuiven/omzetten van een werkmaatschappij naar een holding wordt bij elkaar geteld.

Voorbeeld: Zoon was 15 jaar en in loondienst bij de eenmanszaak van zijn vader. Na wijziging van de rechtsvorm in een bv heeft de zoon 25 jaar als dga in de bv gewerkt. In totaal is er dus een dienstverband van 40 jaar. Op basis van het 40-jarig dienstverband bestaat er recht op een belastingvrije uitkering. Is er bij 25 jaar geen belastingvrije uitkering geweest? Dan is het nu toegestaan om ook daarvoor alsnog een belastingvrije uitkering te geven. De vrijstelling kan dan dus 2 keer worden benut.

Overlijdensuitkering

Wanneer je dga bent en jij, jouw partner of jouw (pleeg)kinderen overlijden mag de bv een belastingvrije uitkering doen. Dit ter grootte van 3 maal het maandloon. Tot 1 april 2017 geldt dit ook bij een ingegaan pensioen in eigen beheer.

Voorbeeld: Bij een eigen bv komt het regelmatig voor dat beide partners werken in de onderneming. Bij het overlijden van één van de partners bestaat er recht op een onbelaste uitkering aan de nabestaanden ter hoogte van 3 maal het maandsalaris van de overledene. Daarnaast heeft de nog levende partner recht op een belastingvrije uitkering van maximaal 3 maal zijn eigen maandsalaris. In totaal kunnen er dus 6 maandsalarissen onbelast worden uitbetaald. 3 maal het maandsalaris van de overledene en 3 maal het maandsalaris van de nog levende partner.

Vrijstelling jubileum- en overlijdensuitkering

Zowel de jubileum- als overlijdensuitkering zijn specifiek vrijgesteld en vallen niet onder de fiscale vrije ruimte van de werkkostenregeling. Daar komt nog bij dat beide uitkeringen voor de onderneming als aftrekbare loonkosten voor de vennootschapsbelasting worden meegenomen.

Meer weten?

Meer weten over belastingvrije uitkering bij dienstjubileum of overlijden? Vul het contactformulier in of neem contact op met een Countus adviseur. 

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte