Algemeen

Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen: alle regels op een rij

Herman Everts
14 apr. 2022

Een vluchteling uit Oekraïne mag vanaf 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) werken in Nederland. Overweeg jij om Oekraïense vluchtelingen te steunen door hen een baan te geven? Wij vertellen je wat hierbij komt kijken en welke regels hiervoor gelden.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Wil je vanaf april een vluchteling uit Oekraïne bij jou in loondienst laten werken? Dit kan als de vluchteling rechtmatig in Nederland verblijft op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Als werkgever hoef je hiervoor geen tewerkstellingsvergunning te regelen. Wel moet je hierover een melding doen bij UWV, ten minste 2 werkdagen voor het dienstverband met de werknemer ingaat.

Een vluchteling in dienst nemen kan alleen op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze regel is ingesteld door de overheid om vluchtelingen te beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Rechten van de werkende vluchteling

Een werkende vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Denk hierbij aan een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het wettelijk minimumloon.

De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan deze regels houden. Ook kunnen werkende vluchtelingen contact opnemen met de Nederlandse Arbeidsinspectie als zij te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen.

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Vluchtelingen mogen ook vrijwilligerswerk doen als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Hiervoor is eveneens geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het daadwerkelijk gaat om vrijwilligerswerk.

Werkt je organisatie met vrijwilligers? Dan moet je daarvoor een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.

Verblijfsstatus vastleggen

Om te kunnen werken in Nederland, heeft de Oekraïense vluchteling het volgende nodig:

• Een document dat een verblijfsstatus op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming bewijst;
• Een Burgerservicenummer (BSN).

Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij of zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Overgangsperiode

Het kost enige tijd om de documenten beschikbaar te stellen waarmee vluchtelingen hun verblijfsrecht kunnen aantonen. Daarom is er een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022 ingesteld.

Tijdens deze overgangsperiode vervalt de tewerkstellingsvergunningsplicht voor Oekraïners, als ze hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast wil de overheid deze overgangsperiode voor staatlozen en onderdanen van andere derde landen uitbreiden naar medio april 2022. Hiervoor moeten ze kunnen aantonen dat ze op 23 februari 2022 internationale bescherming genoten in Oekraïne, of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die is afgegeven in overeenstemming met het Oekraïens recht.

Achteraf melden

Is er al een vluchteling uit Oekraïne aan slag gegaan in jouw onderneming? Als hij of zij op of na 4 maart 2022 is gestart met werken, mag je dit tot en met tot en met 15 april 2022 nog melden. De voorwaarde dat het 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt in deze overgangsperiode dus niet.

Meer weten over het aannemen van Oekraïense vluchtelingen?

Heb je nog vragen over het aannemen van vluchtelingen uit Oekraïne of wil je graag juridisch advies? Neem dan contact op met onze specialist Herman Everts, hij helpt je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts