Algemeen

Aanvullend storten lijfrentepremie bij bedrijfsoverdracht: de uitzonderingen

Kees van Laarhoven
23 aug. 2021

Wil je belastingheffing over je stakingswinst uitstellen én een goede pensioenvoorziening opbouwen? Dan kun je een lijfrente aangaan met de overnemer van het bedrijf ten laste van de stakingswinst. Bijvoorbeeld bij inbreng van je onderneming in een bv of overdracht van je onderneming aan (één van) je kinderen. De premies moet je in het kalenderjaar van staking of binnen 6 maanden na afloop van het stakingsjaar betalen of verrekenen (voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag). Er zijn wel enkele uitzonderingen. We sommen ze voor je op.

Privégeld inbrengen om lijfrenteverplichting mee te voldoen (wel toegestaan)

Wanneer een onderneming, eenmanszaak of aandeel in een vof/maatschap bij de inbreng in de bv minder waard is dan de FOR-stand (Fiscale OudedagsReserve), kun je niet voor de gehele FOR een lijfrente aangaan. Hetzelfde geldt indien je voor een deel van de onderneming stakingswinst een lijfrente wil aangaan maar de waarde van de onderneming niet toereikend is.

Wat betekent dat precies? Stel, een onderneming wordt ingebracht in een bv. De onderneming is fiscaal € 1 waard, maar heeft een FOR op de balans staan van € 10.000. Is het in dat geval mogelijk om € 10.000 in te brengen om alsnog de lijfrente te bedingen?

Het is toegestaan om vanuit privé liquide middelen aan te wenden tot (gedeeltelijke) betaling van de verschuldigde lijfrentepremie. Hierdoor is dan geen sprake (meer) van (gedeeltelijk) schuldig gebleven premies. Het maakt geen verschil of die liquide middelen al dan niet gefinancierd zijn met een lening.

Let op

De ingebrachte liquide middelen kun je later na het toetsmoment weer aan de bv onttrekken. Er mag echter geen sprake zijn van een vooropgezet kasrondje of een schijnhandeling.

Kasrondje (niet toegestaan)

Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat je voor de aanvullende premiestorting geen gebruik mag maken van een zogenoemd kasrondje. Hierbij wordt voor de aanvullende storting eerst geld geleend, bijvoorbeeld bij een bank. Kort na het bedingen van de lijfrente wordt de lening bij de bank afgelost met een lening van de bv waar de lijfrente van toepassing is.

De premie of inleg voor de lijfrente is in dit geval niet daadwerkelijk van het vermogen van de belastingplichtige overgegaan naar de verzekeraar of instelling waar de lijfrente is bedongen. Er is dan dus economisch gezien geen sprake van een betaling. Daardoor is de premie niet fiscaal aftrekbaar. Het is ook niet toegestaan om, na eerst de premie met privémiddelen te hebben betaald, kort daarna een lening bij de bv aan te gaan om de afstorting uit privémiddelen weer te compenseren.

Bijstorten na correctie op stakingswinst door inspecteur (wel toegestaan)

Stel, je koopt van de stakingswinst een lijfrente. Maar de stakingswinst wordt achteraf door de inspecteur gecorrigeerd. Dan mag je onder voorwaarden de zesmaands-termijn om lijfrentepremies te betalen/verrekenen overschrijden. Onder corrigeren valt ook de situatie waarin je als gevolg van vooroverleg een hogere stakingswinst moet aangeven.

Die voorwaarden zijn:

  • Er mag géén sprake zijn van grove schuld of opzet
  • De goedkeuring geldt alleen bij een omzetting van de stakingswinst en is beperkt tot het bedrag van de correctie
  • Je moet een verzoek tot termijnverlenging uiterlijk 6 weken na het onherroepelijk vaststaan van de gecorrigeerde aanslag indienen

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvullend storten van de lijfrentepremie? Neem dan contact op met Kees van Laarhoven.

Meer informatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven
Neem contact op met Kees van Laarhoven