Algemeen

Aangepaste btw-regelingen e-commerce 2021

30 apr 2021

Lever je goederen of diensten aan particulieren (of sommige ondernemers zonder btw-nummer) in andere lidstaten? Dan krijg ook jij te maken met de wijzigingen in de btw-regelingen die per 1 juli worden ingevoerd in de Europese Unie. Dit zijn de aandachtspunten.

Wat verandert er op het gebied van btw?

Op dit moment is de zogenaamde regeling voor afstandsverkopen van toepassing op de levering van goederen die wordt verzonden naar particulieren in andere lidstaten. Op basis van deze regeling ben je, tot aan een per lidstaat vastgestelde drempel, btw verschuldigd in Nederland. Deze drempels vervallen echter. Het gevolg daarvan is dat je vanaf de eerste zending aan een particulier buiten Nederland (binnen de EU) btw verschuldigd bent in de lidstaat waarin de particulier is gevestigd.

Ook wijzigt de heffing van btw voor de verkoop van goederen die van buiten de EU komen en worden ingevoerd.

One Stop Shop-systeem

Wat te doen? In bijna al deze gevallen kun je via het nieuwe One Stop Shop-systeem (OSS) aan je btw-verplichtingen voldoen. Dit nieuwe OSS is onderdeel van de nieuwe btw-regels en is een vereenvoudiging om de btw die in andere EU-lidstaten is verschuldigd te betalen in 1 EU-lidstaat.

Wil je gebruikmaken van de OSS-regeling? Dan kun je je vanaf 1 april 2021 registreren bij de Nederlandse Belastingdienst.

Verkoop van goederen vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervallen de omzetdrempels waaronder je nog kon volstaan met Nederlandse btw. Dit betekent dat de verkoop aan particulieren in andere EU-landen vanaf dan altijd belast is met het btw-tarief van het EU-land van aankomst van de goederen. Alleen als je op jaarbasis voor minder dan € 10.000 aan goederen en/of (elektronische) diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, kun je met Nederlandse btw blijven factureren.

Btw betalen via OSS

Door de invoering van de OSS hoef je je niet in het EU-land van je kopers te registreren en daar btw-aangifte te doen. Je kunt de verschuldigde btw in het buitenland via het nieuwe OSS-systeem van de Nederlandse Belastingdienst betalen. De Nederlandse Belastingdienst betaalt de verschuldigde btw door aan de betrokken EU-landen. Het is overigens niet verplicht om dit nieuwe aangiftesysteem te gebruiken. Het blijft mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie in het betreffende EU-land.

Let op! Via de OSS-aangifte kun je niet de in andere EU-lidstaten in rekening gebrachte btw terugvragen. Hiervoor moet je een apart teruggaafverzoek indienen via het bestaande systeem. Ondernemers die in het buitenland veel btw in rekening gebracht krijgen, kunnen ervoor kiezen om daar geregistreerd te blijven voor btw-doeleinden om deze btw terug te vragen.

Goederen van buiten de EU

Bij het invoeren van goederen in de EU geldt nu nog een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met € 22. Deze vrijstelling vervalt. Vanaf 1 juli 2021 moet je bij de invoer van goederen invoer-btw betalen, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met € 150 blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Verkoop je producten van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen (vooral particulieren)? Dan moet je vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Als je producten uit China bijvoorbeeld via je webshop rechtstreeks aan consumenten in Duitsland levert, moet je de invoer-btw in Duitsland aangeven.

Dit kan ook op een eenvoudigere manier, namelijk door gebruik te maken van de zogenaamde ‘Invoerregeling’ binnen het OSS-systeem. Een van de voorwaarden is dat het om zendingen gaat met een waarde tot en met € 150. De regeling komt erop neer dat je bent vrijgesteld van invoer-btw. Je bent wel buitenlandse btw verschuldigd over de levering, maar die betaal je via de (i)OSS. Hiervoor heb je een ‘iOSS btw-identificatienummer’ nodig.

Verder komt er een speciale regeling voor de invoer van goederen door postbedrijven, koeriersbedrijven en andere logistieke dienstverleners.

Soms zijn online platforms aansprakelijk voor de btw

In de nieuwe btw-regeling kunnen platforms (marktplaatsen of elektronische interfaces) ook een rol krijgen in de btw-afwikkeling. De voorwaarde is dat ze faciliterend zijn als het om de bestellingen en betalingen gaat. Dit wordt ook wel de ‘platformfictie’ genoemd. De webshophouder wordt geacht te leveren aan het platform dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de btw-afwikkeling aan de consument. De platforms kunnen vervolgens gebruikmaken van de iOSS en/of de OSS.

De fictie geldt alleen in geval van invoer en als de zendingen een maximale waarde van € 150 hebben.

Wat is de status van de invoering van de nieuwe regeling?

Ondanks te verwachten uitvoeringsproblemen worden de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 ingevoerd. Dit wordt inmiddels veelzeggend aangeduid als het ‘noodspoor’. Dit noodspoor brengt misschien wel een aantal risico’s met zich mee, wat aanleiding kan zijn nog even te wachten met overhaaste keuzes.

Inmiddels is wel duidelijk dat je je als ondernemer vanaf 1 april 2021 bij de Belastingdienst kunt melden voor de (i)OSS-regeling.

Wat kun je nu al doen?

Hoewel de invoering van de nieuwe btw-regeling nog enkele maanden op zich laat wachten en je misschien nog geen keuze wilt maken, doe je er verstandig aan om nu al actie te ondernemen:

  • Breng voor jezelf in kaart naar welke EU-landen je verkopen aan particulieren gaan en welke btw-tarieven daar gelden.
  • Loop je bedrijfsprocessen na (ERP-systemen, administratie en facturering). In je webshop wil je op basis van het woonland en de ingevoerde adresgegevens van je klanten de juiste prijs inclusief btw kunnen tonen.
  • Bereid je voor op de keuze om al dan niet gebruik te maken van de (i)OSS-regeling. Laat je daar goed over adviseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aangepaste btw-regels? Neem dan contact op met jouw adviseur. Wij helpen je graag verder.